DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Oglądaj XXXIII Sesję Rady Miejskiej NA ŻYWO!

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.
IV. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
V. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2020 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
VI. Raport z wykonania  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2020 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2020 rok.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021 -2045,
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
3) przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi przy ulicy Królowej Jadwigi 3 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zmianę siedziby,
4) udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w roku 2021,
5) zmiany uchwały nr LI/500/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia, przyjęcia regulaminu trybu i zasad przyznawania i nadawania: tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Medalu Republiki Ostrowskiej, Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
X. Wolne wnioski i informacje.
XI. Zakończenie obrad.

Oglądaj XXXIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Napisz do autora

Komentarze (4)
 • O
  obserwator

  środa, 28 kwietnia, 2021

  Pani Klimek rozpoczęła sesję od comiesięcznej autopromocji… w kącie stała. Ale część ludzi to lubi.

  Odpowiedz
 • Z
  Zainteresowany

  środa, 28 kwietnia, 2021

  Kiedy będzie kontynuowana budowa ulicy Torowej?

  Odpowiedz
 • O
  obiektywny

  środa, 28 kwietnia, 2021

  Wprowadza się nowe zadania drogowe. Ulica Łąkowa ma projekt od wielu lat i CO i od wielu lat nie realizowana. Co to za strategia i gospodarność ???

  Odpowiedz
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz