Oglądaj XXXIII Sesję Rady Miejskiej NA ŻYWO!

4
JUż o godzinie 9.00 rozpocznie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Kolejny raz będzie ona miała miejsce w wersji on-line. Radni pochylą się nad kolejnymi tematami i podejmą uchwały. Jednym z elementów sesji będzie dyskusja na temat przeprowadzi Szkoły Podstawowej nr 4 z budynku przy ulicy Królowej Jadwigi do większego przy ulicy Waryńskiego. Sesję można oglądać NA ŻYWO za pośrednictwem Telewizji Proart oraz portalu wlkp24.info.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.
IV. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
V. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2020 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
VI. Raport z wykonania  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2020 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2020 rok.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021 -2045,
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
3) przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi przy ulicy Królowej Jadwigi 3 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zmianę siedziby,
4) udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w roku 2021,
5) zmiany uchwały nr LI/500/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia, przyjęcia regulaminu trybu i zasad przyznawania i nadawania: tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Medalu Republiki Ostrowskiej, Medalu Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
X. Wolne wnioski i informacje.
XI. Zakończenie obrad.

Oglądaj XXXIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

4 KOMENTARZE

  1. Wprowadza się nowe zadania drogowe. Ulica Łąkowa ma projekt od wielu lat i CO i od wielu lat nie realizowana. Co to za strategia i gospodarność ???

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick