Oglądaj Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego! NA ŻYWO!

5
O godzinie 9.00 w sali Centrum Aktywności Lokalnej w Ostrowie Wielkopolskim radni kolejny raz spotkają się i pochylą nad porządkiem obrad w tym miesiącu. Omawiać będą m.in. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także temat uchwalenia gminnego programu osłonowego "Korpus wsparcia seniorów". Transmisja z obrad sesji na antenie Telewizji Proart i na portalu wlkp24.info.

Porządek obrad:

I Otwarcie
II Przyjęcie porządku obrad
III Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym
V Interpelacje i zapytania radnych
VI Pojęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2045
2. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
3. uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2022-2026”
4. przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
5. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022 -2025
7. określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim
8. zmiany Uchwały Nr XXXIX/442/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
9. zmiany uchwały nr XXXII/381/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
10. zmiany uchwały Nr XLIV/500/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
11. uchwalenia gminnego programu osłonowego pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
VII Odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych
VIII Wolne wnioski i informacje
IX Zakończenie obrad

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

5 KOMENTARZE

  1. Dlaczego radna Pisu oraz pan radny Korzeniewski od jakiegoś czasu siedzą cicho, w ogóle coś robią dla miasta i mieszkańców ?

    • Oczywiście każde z nich załatwiło albo pracę bezrobotnemu, albo awans urzędniczce. To ciężka robota jest.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick