OGLĄDAJ NA ŻYWO: XXIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

3
Zapraszamy do oglądania XXIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która rozpocznie się o godz. 10.00. Będzie to druga sesja zdalna rady. Transmisja w Telewizji Proart i na portalu wlkp24.info.

Dziewięć punktów, a wśród nich m.in. udzielanie dotacji celowej na program służący tworzeniu przydomowych zbiorników do gromadzenia deszczówki i wód roztopowych. Radni będą także debatować na temat określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Jak czytamy w projekcie uchwały, mowa o odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych (zmieszanych i posegregowanych) – w ilości nieprzekraczającej 1,7 Mg na gospodarstwo domowe. Kolejną usługą miałyby być odbiór i zagospodarowanie opon samochodowych w ilości powyżej 5 sztuk rocznie z jednego gospodarstwa domowego.

Zapewne nie zabraknie też interpelacji i zapytań, które radni ochoczo składają podczas każdej sesji.

XXIII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego można oglądać na żywo od godz. 10.00 w Telewizji Proart i na portalu wlkp24.info.

Porządek obrad

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V Interpelacje i zapytania radnych.
VI Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
2. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
3. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w roku 2020.
4. określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
5. likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych.
6. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
7. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
VII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
VIII Wolne wnioski i informacje.
IX Zakończenie obrad.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

3 KOMENTARZE

  1. „nadal bedziemy dzielili” jakież trafne przejęzyczenie Pana radnego, czytającego list pana wojewodu ( celowo z małych liter)

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick