OGLĄDAJ NA ŻYWO! Podwyżka dla prezydent i radnych oraz budżet na 2022 rok

15
Zapraszamy do oglądania sesji budżetowej. W środę w Ostrowie Wielkopolskim będą głosować nad uchwaleniem planu finansowego na 2022 rok, a także nad przyznaniem podwyżki wynagrodzenia prezydent Beacie Klimek oraz sobie - radnym, bo ustalane będą wysokości diet. To jednak nie wszystko, bo porządek obrad liczy ponad 20 punktów. Początek transmisji w Telewizji Proart i na wlkp24.info o 9.00.

To będzie jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni miejscy Ostrowa Wielkopolskiego rozpoczną środowe obrady m.in. od głosowania podwyżki wynagrodzenia dla prezydent Beaty Klimek oraz ustalenia wysokości swoich diet. To punkty, które mogą wywołać sporo kontrowersji m.in. wśród mieszkańców.

Grudniowa sesja to także okazja do przegłosowania uchwały budżetowej na 2022 oraz zaprezentowania tego, jakich inwestycji można się spodziewać w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Poznamy założenia dotyczące przychodów, wydatków i deficytu.

Transmisja z obrad XLII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w Telewizji Proart i na wlkp24.info. Początek o 9.00.

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów z XL, XLI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
IV Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XXXIX do XLII Sesji Rady Miejskiej.
V Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
VI Interpelacje i zapytania radnych.
VII Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
2) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021-2045,
4) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
5) ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
6) zmiany uchwały nr XXV/291/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, zmienionej uchwałą nr XXVI/306/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2020 roku oraz uchwałą nr XXXVI/412/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku,
7) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2045,
8) uchwały budżetowej na 2022 rok,
9) udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,
10) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2022 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie,
11) zaliczenia drogi w rejonie Al. Powstańców Wielkopolskich do kategorii dróg gminnych,
12) zaliczenia drogi w rejonie ul. Wiśniowej i Kukułczej do kategorii dróg gminnych,
13) zaliczenia drogi w rejonie ul. Wiśniowej do kategorii dróg gminnych,
14) zmiany uchwały Nr XLII/495/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022”,
15) przyjęcia Regulaminu korzystania z busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach świadczenia usługi przewozu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
16) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2022 rok,
17) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2022 rok,
18) wprowadzenia programu „Ostrowska Karta Krwiodawcy” na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
19) nadania statutu Radzie Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego,
20) Młodzieżowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
21) Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

VIII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
IX Wolne wnioski i informacje.
X Zakończenie obrad.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

15 KOMENTARZE

    • Taaa… I wszyscy będziemy za to płacić do 2040.Miło brać, gorzej jest spłacać, ale lud ciemny zapłaci…

    • Może i „nie dorusł” dla takich co ty, bo jak dla mnie tę bandę w Radzie Miasta przerósł. Jedyny, który mówi ostro, ale konkretnie i merytorycznie. Bravo, tak trzymać!

    • jak juz jestes ty felek taki uczony to ja sluchalem i mowil o rejtingu a nie rankingu. Sluchaj uchem to zmadrzejesz i moze bedziesz rozumial

  1. Radny Paduch mówił o ratingu i firmie ratingowej Fitch , na którą tak często dotąd powoływała się pani Klimek. Kiedy rating się obniża firma jest już beee A co do inwestycji, to każdy głupi może budować co tylko chce biorąc kredyty gdzie się da. A kiedy jeszcze się okazuje, że nie on będzie spłacać? Drodzy zachwyceni mieszkańcy, kiedy za 10 lat wasze ulice staną się nieprzejezdne, a kolejny prezydent za wasze sygnały odpowie- nie mam kasy, bo musze spłacać te wielkie długi, kiedy powie wam, że te piękne stadiony, hala, baseny kosztują miasto (utrzymanie) 10-12 mln rocznie i nie ma na tę uliczkę, wtedy może po fakcie dotrą do was podstawowe prawa ekonomii. Ni można rozwoju czegokolwiek opierać wyłącznie na kredytach. Chyba że stosuje się zasadę: a po mnie choćby potop.

  2. Do felka: pisze się rating więc jeśli tego nie umiesz to jak mogłeś zrozumieć o czym mówili? No i odsłuchaj jeszcze raz bo filozofia ekonomii JW to tylko nagroda Nobla

    • To zostan radnym i sie lepiej wypowiadaj a nie szczekasz. Dobrze z e wogole gada a nie siedzi cicho lape podnosi i kase bierze

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick