DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

OGLĄDAJ NA ŻYWO! Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w obowiązującym składzie

O godzinie 12.00 rozpocznie się Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. To będzie ostatnie spotkanie radnych przed zaprzysiężeniem nowego składu, zwycięzców w niedzielnych wyborach samorządowych. Pokażemy je NA ŻYWO w Telewizji Proart i na portalu wlkp24.info.

Porządek obrad:

I Otwarcie.

II Przyjęcie porządu obrad.

III Przyjęcie protokołu z LXVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od LXVIII do LXIX Sesji Rady Miejskiej.

V Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podsumowująca VIII kadencję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

VI Sprawozdania z działalności komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w okresie VIII kadencji Rady Miejskiej.

VII Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VIII Punkt wprowadzany – Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za 2023 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

IX Punkt wprowadzany – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok.

X Interpelacje i zapytania radnych.

XI Podjęcie uchwał w sprawie:
1. sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2024 roku,
2. przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
3. przekazania skargi na uchwałę nr LVII/603/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i udzielenia odpowiedzi na skargę,
4. zmiany uchwały Nr LXVIII/761/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
5. Punkt wprowadzany – w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/759/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
6. przekształcenia Przedszkola nr 16 Koszałek-Opałek przy ul. Partyzanckiej 15b w Ostrowie Wielkopolskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Ostrowie Wielkopolskim,
7. przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi przy ul. Waryńskiego 29 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
8. zmiany uchwały nr XXXV/404/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i inne organy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2021 roku,
9. powołania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
10. zmiany Uchwały nr XXVI/374/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim,
11. zmiany Uchwały nr XXXVI/418/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim,
12. nadania statutu Dziennemu Domowi „Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17,
13. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 1 „ŚRÓDMIEŚCIE”,
14. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 2 „WENECJA”,
15. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 3 „KRĘPA”,
16. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 4 „JANA PAWŁA II”,
17. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN”,
18. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 6 „KAMIENICE STARE”,
19. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 7 „ZACISZE ZĘBCÓW”,
20. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 8 „ODOLANOWSKIE”,
21. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 9 „NOWE PARCELE”,
22. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 10 „PARCELE ZACHARZEWSKIE”,
23. zarządzenia wyborów do organów statutowych Osiedla Nr 11 „POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH”,
24. zmiany Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
25. upamiętnienia tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej P. profesora Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką i delegacji 94 osób lecących na obchody 70 rocznicy zbrodni Katyńskiej 10 kwietnia 2010 r.

XII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

XIII Wolne wnioski i informacje.

XIV Zakończenie.

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz