Nie żyje Henryk Kubera – Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

0
Henryk Kubera z Beatą Klimek (prezydent Ostrowa Wielkopolskiego) podczas otwarcia Biegu Republiki Ostrowskiej w 2017 roku / fot. UM Ostrów
Odszedł Henryk Kubera - Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zasłużony dla "Alma Mater Ostroviensis". Był także honorowym członkiem konwentu ostrowian w Poznaniu. Doprowadził do zarejestrowania Stowarzyszenia Ostrowian w Poznaniu, które skupiało byłych mieszkańców miasta. Był również współinicjatorem powstania pierwszej monografii Ostrowa Wielkopolskiego.

W wieku niespełna 100 lat odszedł Henryk Kubera, który był Honorowym Obywatelem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 7 maja obchodziłby 100. urodziny.

„To współinicjator powstania pierwszej monografii Ostrowa Wielkopolskiego, zawsze dbał o dobre imię naszego miasta w świecie” – poinformowała na fanpage’u prezydent Ostrowa Beata Klimek, składając kondolencje rodzinie zmarłego. „Szczere wyrazy współczucia dla rodziny, był człowiekiem wielkiego formatu, obecny w ważnych dla Naszego miasta wydarzeniach. Niech Spoczywa w spokoju” – napisał w komentarzu Jarosław Lisiecki, przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

„Pan Henryk Kubera opuścił nas w poniedziałek. Zmarł we śnie. Był wyjątkowym człowiekiem, z pokolenia pełnych wartości, patriotyzmu, Kultury, wiedzy, inteligencji i poznańskiej kindersztuby. Był z tej „wielkiej trójki ostrowiaków w Poznaniu”…, z której inicjatywy powstało największe dzieło z historii miasta – jedyna do tej pory monografia Ostrowa Wielkopolskiego: Edmund Dymalski, Marian Sobczak i Henryk Kubera! Część Jego pamięci!” – dodał Andrzej Leraczyk, wieloletni Naczelnik Wydziału Kultury ostrowskiego magistratu.

* * *

Henryk Kubera urodził się 7 maja 1921 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Po ukończeniu siedmiu klas szkoły powszechnej kontynuował naukę w Alma Mater Ostroviensis, w Gimnazjum Męskim. Harcerstwo, do którego wstąpił już w szkole powszechnej było pierwszą organizacją gimnazjalną. Bardzo aktywnie uczestniczył w służbie skautowskiej (m.in. brał udział w obozie harcerskim w Powiślu, na Wileńszczyźnie w 1936 r.). Następnie został członkiem Ligi Morskiej i Kolonialnej – sekcja żeglarska. Ostatnie dni sierpnia 1939 r., z polecenia harcmistrza, ks. Lecha Ziemskiego, był zatrudniony przy paleniu dokumentów ostrowskiej Rejonowej Komendy Uzupełnień. W dzień wybuchu wojny, 1 września, wyjechał ostatnim pociągiem ewakuacyjnym, jaki opuścił Ostrów. Do Ostrowa powrócił dopiero w grudniu 1939 r., już po wyrzuceniu ostrowian z Rynku. Do maja 1940 r. pracował, jako uczeń szewski w warsztacie ojca. Na początku maja 1940 r. został aresztowany i z grupą kolegów gimnazjalnych, w tym głównie harcerzy wywieziony do obozu przejściowego w Skalmierzycach. Wieczorem, z wszystkimi aresztowanymi został przywieziony z powrotem do Ostrowa i wypuszczony. Po kilku dniach cała grupa została ponownie aresztowana i wywieziona do obozu koncentracyjnego w Dachau. Aresztowanie to ominęło Henryka Kuberę, ponieważ po zwolnieniu ze Skalmierzyc, ukrywał się już u krewnych, a następnie znalazł schronienie w rodzinie Michała Krawczyka w Bogufałowie.

W 1943 r. udało mu się zarejestrować w niemieckim urzędzie pracy i skierowany został jako rachmistrz do gospodarstwa rolnego tzw. Reichsland z siedzibą w Świecy koło Odolanowa. Tu doczekał się końca wojny. W 1945 r. zdał egzamin maturalny. Następnie podjął studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W 1948 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera nauk leśnictwa. W maju 1953 r. przeszedł do pracy w Terenowym Oddziale Lotniskowym we Wrzeszczu, na stanowisko inspektora nadzoru robót agrotechnicznych. Pracował również w Dowództwie Wojsk Lotniczych w Poznaniu na stanowisku głównego specjalisty do spraw lotniskowych. Przerwał pracę w chwili ogłoszenia stanu wojennego i na własną prośbę, w wieku 60 lat przeszedł na emeryturę.

W 1951 r. Odznaczony licznymi wyróżnieniami resortowymi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową Miasta Poznania. Ponadto posiada członkostwo honorowe Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”, członkostwo honorowe Stowarzyszenia Ostrowian w Poznaniu, medal „Zasłużony dla Alma Mater Ostroviensis”, statuetkę „Pegaza” – Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu „w uznaniu bezinteresownej pracy na rzecz kultury w Wielkopolsce” oraz dwukrotnie Nagrodą Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (1999 r. i 2001 r.).

Pan Henryk Kubera wspólnie z panem Marianem Sobczakiem Honorowym Obywatelem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Panem śp. Edmundem Dymalskim jest współinicjatorem powstania pierwszej monografii miasta pt. „Ostrów Wielkopolski Dzieje miasta i regionu” pod redakcją prof. Stanisława Nawrockiego, która ukazała się w 1990 roku staraniem Miasta i Ostrowskiego Towarzystwa Kulturalnego. Wielkie zaangażowanie, oddanie, wiedza Henryka Kubery pozwoliły na powstanie tak ważnego wydawnictwa w historii Ostrowa. Często publikował wspomnienia o zasłużonych ostrowianach w „Gazecie Wyborczej” i „Gazecie Ostrowskiej”. Współpracował z Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym w Poznaniu, Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Komisją Teologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Archiwum Archidiecezji Poznańskiej, Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, Biblioteką Raczyńskich, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem Wychowanków i Absolwentów „Alma Mater Ostroviensis”.

Przewodząc nieformalnej grupie wychowanków gimnazjum ostrowskiego zamieszkałych w Poznaniu i działających pod nazwą „Konwentu Seniorów Ostrowian” doprowadził do powołania i sądowego zarejestrowania Stowarzyszenia Ostrowian w Poznaniu, skupiających wszystkich byłych mieszkańców naszego miasta. Celem stowarzyszenia jest zachęcenie (szczególnie) młodych mieszkańców Poznania o rodowodzie ostrowskim do integracji wokół działalności społeczno-kulturalnej na rzecz tego środowiska i promocji Ostrowa Wielkopolskiego.

Henryk Kubera otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 24 września 2009 roku uchwałą nr XXXVIII/516/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

Biogram pochodzi z materiałów Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick