NFZ. Świąteczny prezent dla zdrowia

0
Prawie 138 mln zł otrzymają do końca roku wielkopolskie placówki służby zdrowia dzięki dodatkowym środkom, przyznanym przez Sejm ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.

Będzie to w skali kraju trzecia co do wielkości kwota, po Mazowszu i Dolnym Śląsku – znacznie wyższa, niż wynikałoby to z algorytmu, według którego wyliczany jest podział środków dla poszczególnych województw (Wielkopolska ma według tego algorytmu jedynie 8,98% udziału w budżecie NFZ). Jest to efekt starań WOW NFZ we współpracy ze świadczeniodawcami. Oddział precyzyjnie przedstawił centrali NFZ potrzeby regionu i możliwości rozwiązania istniejących od 2010 roku świadczeń przekraczających wartość umowy. NFZ zapłaci za tzw. „nadwykonania” – świadczenia wykonane ponad umowę – z poprzednich lat i pierwszych dziewięciu miesięcy roku bieżącego. Prawie 113 mln zł stanowią pieniądze za „nadwykonania” sprzed roku 2017, około 20 mln zł to środki przeznaczone na sfinansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych z tego roku. Sfinansowanie nadwykonań z budżetu państwa jest wydarzeniem bez precedensu i było możliwe dzięki dobrej sytuacji finansowej i współpracy Ministra Zdrowia, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rekordowa kwota miliarda złotych jeszcze przed końcem roku trafi na konta szpitali. Ogółem w skali kraju przeznaczono 1 000 000 000 (miliard) zł na „nadwykonania” powstałe głównie w latach 2008-2017. Środki będą przekazywane według jednolitych, uzgodnionych w porozumieniu z Ministerstwem Finansów zasad. Świadczeniodawcy muszą zrzec się przy tym całości roszczeń w przypadku spraw sądowych i zobowiązać się do wycofania powództwa z sądu. W Wielkopolsce zawarto ugody ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, dzięki czemu nie zapłaciliśmy zarówno odsetek, jak i kosztów sądowych. Dotyczy to 60 podmiotów leczniczych i 157 umów. Warto podkreślić, że podmioty te uzyskały obecnie podobne warunki finansowe, jak te placówki, które w latach poprzednich zdecydowały się zawrzeć ugody z NFZ.

Dotacja pozwoli zrekompensować negatywne skutki algorytmu z lat 2010-2017. WOW NFZ zawarł także ugody z 10 podmiotami leczniczymi, z którymi toczyły się sprawy sądowe. Korzystne dla obu stron rozwiązanie pozwoliło zakończyć długoletnie procesy.

15 grudnia Minister Finansów dokonał zmiany przeznaczenia rezerw celowych i przekazał te środki do Ministerstwa Zdrowia. Po zmianie planu finansowego NFZ (19.12.) pieniądze trafią na konta oddziałów wojewódzkich NFZ. Jest szansa, że znaczna ich część znajdzie się na rachunkach świadczeniodawców jeszcze przed świętami.

Sfinansowane zostaną „nadwykonania” z lat 2010-2017 roku w rodzajach: leczenie szpitalne, stacjonarna opieka psychiatryczna i rehabilitacja lecznicza (na oddziałach szpitalnych), tomografia (PET) i żywienie pozajelitowe. Natomiast z dziewięciu miesięcy tego roku: Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii, leczenie udarów, specjalistyka dziecięca, onkologia, świadczenia nielimitowane (porody i opieka nad noworodkiem, zawały, przeszczepy), toksykologia i transplantologia. Wartość ugód i aneksów dotyczących świadczeń wysokospecjalistycznych (np. przeszczepy serca i płuc, wszczepianie zastawek na oddziałach kardiochirurgicznych) to ok. 5,6 mln zł.

„Nadwykonania” z lat poprzednich spłacone będą degresywnie (np. w Wielkopolsce NFZ zapłaci 112,99 mln zł za „nadwykonania” o wartości 147,2 mln zł), natomiast za tegoroczne świadczenia Fundusz zapłaci 100%.

Ogółem plan finansowy WOW NFZ wzrósł w ciągu roku 2017 o prawie pół miliarda złotych, osiągając najwyższy w historii poziom prawie 7 mld zł. W porównaniu z rokiem 2016 wydatki na leczenie szpitalne wzrosły o 700 mln zł, na chemioterapię o 28 mln zł, leki 51 mln zł.

NFZ zadbał również o to, by w ostatnich tygodniach roku nie ograniczać dostępności do poradni specjalistycznych.

Udało się także zdecydowanie zmniejszyć czas oczekiwania na zabiegi w zakresie soczewki (zaćma), endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Na przeprowadzenie operacji zaćmy dodatkowo przeznaczyliśmy w ostatnim kwartale 2017 r. prawie 12 mln zł na sfinansowanie ponad 5 000 zabiegów.

W tym okresie, ponad 15 mln zł WOW NFZ przeznaczył dodatkowo na zabiegi wszczepienia endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, co przy średniej cenie tych zabiegów dało możliwość przeprowadzenia ponad 830 zabiegów. Średni koszt endoprotezoplastyki częściowej stawu biodrowego wraz z kosztem implantu to ok. 5500 zł (np. całkowita kosztuje ponad 10 000 zł), natomiast zabieg tego typu w obrębie stawu kolanowego bez kosztu implantu to niecałe 5000 zł.

Prawie 7 mln zł przeznaczono dodatkowo na tomografię komputerową i ponad 3 mln zł na rezonans magnetyczny, co przy średniej cenie tych zabiegów daje odpowiednio liczbę ok.: 11 600 (TK) i 3900 (RM) przebadanych pacjentów.

W Wielkopolsce zwracano także szczególną uwagę na inne rodzaje świadczeń: usługi opiekuńczo-lecznicze i paliatywne oraz rehabilitację, zwłaszcza po udarach i zawałach.

źródło: WOW NFZ

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick