DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

MEN wprowadzi zmiany na maturze? Inny egzamin także dla ósmoklasistów? Trwają prace

Minister Edukacji poinformował, że zakończył się pierwszy etap prac ekspertów nad zmianami, jakie miałyby być wprowadzone w przyszłorocznych arkuszach egzaminacyjnych. Po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, minister uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Podjął również decyzję o powołaniu zespołów eksperckich, których zadaniem było opracowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych. Mają one zostać opublikowane w grudniu tego roku w formie rozporządzenia.

Od 20 listopada trwają prekonsultacje. Każdy, kto chce przekazać swoje uwagi merytoryczne, może je przesłać do 27 listopada na adres prekonsultacje@men.gov.pl.

Jakie zmiany mają zajść w arkuszach egzaminacyjnych:

 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
 • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać);
 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
 • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszenie liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
 • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczenie/dostosowanie zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);
 1. w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
 1. w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
 • zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego

Napisz do autora

Komentarze (2)
 • D
  Dom

  piątek, 20 listopada, 2020

  Jak to?! Nie będzie zadania z cyklu pokoloruj słonia?

  Odpowiedz
 • J
  Jola

  piątek, 20 listopada, 2020

  Znów jakieś zmiany pisane na chybcika, byleby się wykazać, że się COŚ robi.

  Odpowiedz
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz