MEN wprowadzi zmiany na maturze? Inny egzamin także dla ósmoklasistów? Trwają prace

2
Fot. Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o zmianach, jakie mają zajść w przyszłorocznych arkuszach maturalnych oraz w egzaminie dla ósmoklasistów. Zmiany mają być podyktowane sytuacją epidemii i długotrwałą nauką zdalną. Egzaminy mają zostać przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Minister Edukacji poinformował, że zakończył się pierwszy etap prac ekspertów nad zmianami, jakie miałyby być wprowadzone w przyszłorocznych arkuszach egzaminacyjnych. Po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, minister uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Podjął również decyzję o powołaniu zespołów eksperckich, których zadaniem było opracowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych. Mają one zostać opublikowane w grudniu tego roku w formie rozporządzenia.

Od 20 listopada trwają prekonsultacje. Każdy, kto chce przekazać swoje uwagi merytoryczne, może je przesłać do 27 listopada na adres prekonsultacje@men.gov.pl.

Jakie zmiany mają zajść w arkuszach egzaminacyjnych:

 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
 • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać);
 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
 • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszenie liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
 • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczenie/dostosowanie zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);
 1. w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:
 • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
 1. w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
 • zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego
redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick