Dziś XLIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

1
Dziś XLIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, Al. Powstańców Wielkopolskich 14. Całość na żywo będzie transmitowała TV Proart oraz portal wlkp24.info.

Proponowany porządek obrad

 I           Otwarcie.

II           Przyjęcie porządku obrad.

III          Przyjęcie protokołu z XLI, XLII Sesji Rady Miejskiej.

IV          Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V           Sprawozdanie z realizacji w latach 2015 – 2016 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2015 – 2018”.

VI          Interpelacje i wnioski radnych.

 

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 2. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 3. ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
 4. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 5. uchwały budżetowej na 2018 rok,
 6. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski i jej jednostkom organizacyjnym,
 7. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski instrumentem płatniczym,
 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Topolowej,
 9. ustanowienia Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniów,
 10. zmiany uchwały nr XL/482/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska w Parku 600 – lecia w Ostrowie Wielkopolskim,
 11. zmiany uchwały nr XXXIII/391/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego zmienionej uchwałą nr XXXVII/440/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/391/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego,
 12. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku,
 13. zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora,
 14. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok,
 15. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok,

 

VIII        Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX           Wolne wnioski i informacje.

X            Zakończenie obrad.

 

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick