Czy to koniec marzeń o kolei dużych prędkości w powiecie ostrowskim?

22
Planowany przebieg trasy kolejowej z Warszawy w kierunku Wrocławia / źródło: materiały CPK, cpk.pl
Prawdopodobnie przez powiat ostrowski nie będzie przebiegała trasa kolei dużych prędkości. Wstępna koncepcja zakładała usytuowanie przystanku na terenie gminy Nowe Skalmierzyce. Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego wyjaśnia, że lepszym wariantem jest budowa rozwidlenia w okolicach Sieradza, a nie na terenie gminy Nowe Skalmierzyce. Bliżej do kolei dużych prędkości ma być natomiast mieszkańcom Kalisza niż Ostrowa Wielkopolskiego.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała, że ruszają prace związane z budową linii kolei dużych prędkości mającej połączyć Warszawę z Wrocławiem poprzez Łódź, z przystankiem na terenie planowanego CPK. Trasa ma przebiegać przez Sieradz położony w województwie łódzkim niedaleko Wielkopolski.

„Najnowsza umowa jest warta 38,1 mln zł netto. Dotyczy odcinka: Łódź – Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny. Prędkość projektowa (czyli maksymalna prędkość, którą będzie można osiągnąć na nowych torach) wyniesie 350 km/h, zaś eksploatacyjna (taką pociągi osiągną w pierwszym etapie) to 250 km/h” – informują w komunikacie przedstawiciele spółki Centralny Port Komunikacyjny”.

Od kilku lat trwa debata na temat tego, przez które albo, w okolicy którego miasta w południowej Wielkopolsce powinna przebiegać trasa Kolei Dużych Prędkości. W Ostrowie Wielkopolskim dwukrotnie w tej sprawie rozmawiali członkowie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Propozycje zakładały przebieg właśnie przez Ostrów, ale też przez Kalisz, tudzież gminę Nowe Skalmierzyce.

Ta sprawa była – i nadal jest – o tyle ważna, że wówczas region zostałby skomunikowany nowoczesną koleją bezpośrednio z Poznaniem i Wrocławiem, a to największe ośrodki w pobliżu, do których dojeżdża regularnie wielu mieszkańców południowej Wielkopolski. Umiejscowienie stacji pośrodku Kalisza i Ostrowa, miałoby uzasadnienie logistyczne i ekonomiczne dla mieszkańców tego regionu. I właśnie o uwzględnienie tej koncepcji walczyli samorządowcy.

W minionym roku o budowie CPK i KDP mówiło się mniej chociażby ze względu na pandemię koronawirusa, ale prace nad tymi projektami wartymi dziesiątki miliardów złotych, nadal trwały w zaciszu gabinetów. Jakiś czas temu przypomniał się w tej sprawie Ministerstwu Infrastruktury Wiesław Szczepański, poseł Lewicy z tego kręgu, który zadał kilka pytań właśnie o tzw. „rozwidlenie Y” mające połączyć Sieradz z naszym regionem prawdopodobnie w okolicy Nowych Skalmierzyc.

Odpowiedzi na zadane przez posła pytania udzielił Marcin Horała, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który jest jednocześnie pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poseł Szczepański zasugerował, że „brak usytuowania rozwidlenia kolei dużych prędkości na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej może znacząco negatywnie wpłynąć na rentowność KDP zarówno co do samej budowy jak i późniejszego użytkowania”. W odpowiedzi przeczytał m.in.: Przebieg wypracowany w ramach studium IDOM, jeśli chodzi o Aglomerację Kalisko-Ostrowską, był problematyczny ze względu na fakt, że stację dla Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego zaproponowano w Nowych Skalmierzycach. Peryferyjne położenie nowej stacji (około 10 km od Kalisza i 15 km od Ostrowa Wielkopolskiego) byłoby bardzo niekorzystne z punktu widzenia atrakcyjności połączeń KDP i ich integracji z innymi systemami transportowymi, dodatkowo generując prawdopodobnie wzrost natężenia lokalnego ruchu samochodowego w dojeździe do stacji KDP i konieczność stworzenia przy niej rozbudowanej infrastruktury parkingowej”.

Jednocześnie poseł Horała dał do zrozumienia, że analizowane obecnie przebiegi pozwalają na przeprowadzenie linii kolei dużych prędkości przez Sieradz i Kalisz z wykorzystaniem istniejących stacji, które- jego zdaniem – są korzystniej powiązane z systemami komunikacji miejskiej. Obowiązujące dokumenty (Koncepcja CPK oraz SRT2030*) przewidują modernizację ciągu Kalisz Ostrów Wielkopolski (i dalej w kierunku Leszna i Głogowa) do prędkości 160 km/h i uruchamianie bezpośrednich połączeń zawierających odcinek Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Łódź – CPK – Warszawa (od Kalisza po infrastrukturze KDP) dostępnych dla podróżnych na istniejących stacjach, znajdujących się w pobliżu centrów tych miast (a nie na peryferiach) i stanowiących – jak Ostrów Wielkopolski – ważne węzły przesiadkowe” – czytamy dalej w odpowiedzi wystosowanej do posła Wiesława Szczepańskiego.

Oznaczać to może, że powiat ostrowski zostanie pozbawiony kolei dużych prędkości. Pytanie zatem, co z Kaliszem? Ten wariant również był poruszany wielokrotnie w dyskusjach samorządowców. Poseł Marcin Horała pisze: Program Kolejowy CPK zakłada, że biegnący z Warszawy przez węzeł CPK kolejowy ciąg nr 9 poprowadzi przez Łódź Fabryczną do zachodnich województw Polski. Trasa w kształcie litery „Y”, o prędkości maksymalnej 250 km/godz., rozgałęzi się w Sieradzu. Jedna odnoga odejdzie na Wieruszów do Wrocławia i dalej do Wałbrzycha i Lubawki. Druga odnoga z Sieradza planowana jest do Kalisza i Poznania, skąd w czasie dużo krótszym niż dzisiaj będzie można dotrzeć do Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego albo przez Słubice szybko dojechać do Berlina”.

Ministerstwo Infrastruktury zakłada modernizację linii kolejowej nr 14, która jednak nie będzie główną składową kolei dużych prędkości w rozumieniu bezpośrednich połączeń z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Prędkość pociągów na tym odcinku łączących chociażby Kalisz z Ostrowem Wielkopolskim, Lesznem oraz Głogowem miałaby po przebudowie sięgać 160 km/h.

„Powyższe rozwiązanie zapewnia maksymalizację korzyści dla wszystkich interesariuszy tego przedsięwzięcia. Warto podkreślić, że dzięki modernizacjom istniejących linii kolejowych, połączenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z Poznaniem i Wrocławiem także zostanie usprawnione dla połączeń regionalnych i dalekobieżnych. Sam Wrocław natomiast uzyska szybkie połączenie z Poznaniem najkrótszą trasą prowadzącą przez Rawicz i Leszno, na której PKP PLK S.A. prowadzi obecnie prace modernizacyjne mające na celu m.in. podniesienie prędkości maksymalnej do 160 km/h” – informuje Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Poseł Horała przyznaje również, że pierwotne plany zakładały budowę linii Y z rozwidleniem na Poznań i Wrocław właśnie w Nowych Skalmierzycach. Wyjaśnia też, że te plany odeszły w niepamięć. Aktualnie przyjęty wariant z rozwidleniem w Sieradzu, jest dużo lepiej zintegrowany z istniejącą siecią linii kolejowych, umożliwiając obsługę pociągami pasażerskimi jadącymi po KDP dotychczasowych głównych stacji, zlokalizowanych w centrach komunikacyjnych ważnych ośrodków miejskich Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Ujęty w Koncepcji CPK układ linii KDP z rozgałęzieniem w Sieradzu został także potwierdzony w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.”.

* SRT2030 – Strategia Rozwoju Transportu do 2030 roku

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

22 KOMENTARZE

 1. Obecna koncepcja jest dobra. Rozwidlenie w Sieradzu będzie dużo lepsze (krótsze i szybsze) dla połączenia Warszawa-Wrocław, które jest priorytetem. Należy myśleć globalnie, nie zapominając oczywiście o mniejszych ośrodkach. Ani Ostrów, ani aglomeracja KO nie straci na tym. Rozbudowa linii z Leszna pozwoli ostrowianom korzystać z KDP bez dojazdu, w usytuowanie stacji w Kaliszu i Ostrowie nie wymaga większego przygotowania. Gotowe są dworcowe budynki, parkingi i centra przesiadkowe, a np. dworzec w N. Skalmierzycach jest kiepsko usytuowany, praktycznie bez towarzyszącej infrastruktury. Nie zapominajmy, że przejazd miedzy Kaliszem a Ostrowem może zostać polepszony, a poza tym zapewnia połączenia zarówno z Warszawą, jak i Poznaniem i Wrocławiem (po przesiadce w Kaliszu).

  • Do Wrocławia pojedziesz przez Kalisz i przez Sieradz.
   Sieradz ma już drogę S8, a teraz będzie jeszcze węzeł KDP. Ostrów ma tylko obwodnicę i to jeszcze w części po jednym pasie w obie strony. Mamy więc „wspaniałe” skomunikowanie drogowe i niestety takie też będzie KDP.

  • Czyje interesy reprezentujesz bo chyba nie Ostrowa Wielkopolskiego?! Wariant „Y”z rozjazdem w N.Skalmierzycach został uwalony przede wszystkim z decyzji politycznej. Skuteczniejsi Posłowie z Dolnego Śląska i Łódzkiego, a u nas? Posłowie bez pomysłu i ambicji…

  • Dostęp do KDP będziemy mieli, obojętnie czy ze stacją w Ostrowie, Kaliszu czy Skalmierzycach. Jeśli rozjazd by był u nas KD) nie jechałoby przez Kępno, niestety musimy myśleć o innych. Do Wrocławia lepiej do jedziesz z Ostrowa po obecnej linii z przesiadką w Kępnie, albo całkowicie po obecnej trasie.

  • Problem w tym że, Ostrów jest dobrze skomunikowany z Poznaniem. Nie rozumiem po co miałbym jechać do K alisza, przesiadać sie i dojechać do Poznania?Strata czasu nawet przy prędkościach KDP. Odpada 80 parę tys potencjalnych podróżnych KDP.

 2. Taki mamy klimat widocznie posłowie z naszych regionów małe mają przebicie albo nie chcą walczyć o polepszenie infrastruktury w naszym regionie

 3. Czemu dziennikarze przy tego typu wiadomościach nie dzwonią do Urbaniaka, Maląg, Ławniczaka z prośbą o komentarz? Przecież to Ci ludzie reprezentują nasze interesy w Warszawie… Zaspali, czy byli zajęci zagarnianiem dla siebie?

 4. Brednie w wypowiedziach Horaly – ignorant w sprawach transportu i rozwiązań komunikacyjnych. Jego wypowiedzi ’ to stek bredni i populizm nie poparte wcześniejszymi analizami wykonalności i projektami dotyczącymi korytarzy transportowych.

 5. Umówmy się. Gadanie, że problematyczne jest zlokalizowanie stacji w Nowych Skalmierzycach prawie pośrodku między Kaliszem, a Ostrowem to typowe p… o Szopenie. Zamiast mieć stację KDP dla dwóch dużych miast (Kalisz 99.000, Ostrów 72.000) oraz okolic (około 100.000 ludzi) stacja Y-ka będzie w 40.000 Sieradzu! Toż to chore ! Gdzie byłby wygenerowany większy potok pasażerów? Poza tym na upartego skoro Horała uważa, że problemem jest dojazd do stacji w Nowych Skalmierzycach to przecież można ją zlokalizować np. w Ociążu obok przebiegającej w przyszłości ekspresówki Ostrów – Kalisz – Konin. I najważniejsza sprawa. Brak Y-ka KDP pomiędzy Kaliszem, a Ostrowem powoduje, że Ostrów traci możliwość szybkiej komunikacji z Poznaniem, Szczecinem i Berlinem, a Kalisz i Ostrów tracą możliwość szybkiego połączenia do Wrocławia i dalej do Pragi ! Linia do Wrocławia jest jednotorowa, pociągi jeżdżą bardzo rzadko, a po wybudowaniu trasy z Sieradza na Kępno i Wrocław wszelkie pociągi Inter City przestaną tędy jeździć, więc tych połączeń będzie 0 lub mniej niż 0 !!! Niektórych jak widać myślenie boli…

  • Ludność powiatu sieradzkiego i zduńskowolskiego to ponad 180 tys. ludzi.
   Do tego linia umożliwi skomunikowanie pociągami ŁKA Łodzi, Zduńskiej i Sieradza z Wieruszowem, Wieluniem i powiatami. Razem to 300 tys. ludzi w czterech powiatach z zachodniej części woj. łódzkiego.

 6. Ale się stresujecie Widzieliście by te małpy coś wybudowały. Z tego co pamiętam PO z zegarmistrzem na czele też projekt udupilo więc i tak nic to nie zmienia

 7. Jak będą rządzić nieudacznicy z Pis – to wszystkie sensowne inwestycje poparte analizami i projektami wykonalności – skorelowane z unijnymi korytarzami transportowymi będą nierealne. Tu nie chodzi o to żeby było dobrze – chodzi o to, żeby było wg nieudaczników z Pis – inaczej – choc żle ! – wbrew UE i propozycji fachowców / ekspertów ! Przecież oni wszystko potrafię zniszczyć lub wypaczyć dobre rozwiaznia ! – jak np. projektowane KDP tzw ,, Y ” – jako uzgodnione rozwiazanie co do przebiegu korytarzy transportowych UE- po konsuktacjach społecznych – zaawansowane projektowo z funduszy UE – uzgodniona trasa przebiegu również z samorządami. ! Smutna prawda – jak za projekty biorą się nieudacznicy z PIS – bez żadnego przygotowania i bez poparcia merytorycznego naukowców i ekspertów.

 8. My stracimy, oni też stracą, kto o zdrowych zmysłach będzie płacił za cofanie się do Sieradza, żeby płacić dłuższa trasę do Wrocławia, chyba tylko wyznawcy parki rządzącej by uzasadniać głupoty.

 9. Kolej dużych prędkości służy do przemieszczania pasażerów pomiędzy wielkimi aglomeracjami oraz z centrum kraju a nie do pracy w Poznaniu lub we Wrocławiu więc to nie ten kierunek dyskusji jaki tu dominuje(o cenach biletów na przejazdy tymi pociągami już nie wspominając).

  • Alicja a chciałabyś jeździć codziennie do pracy we Wrocławiu lub w Poznaniu płacąc za bilet o wiele więcej .teraz cytat…… I na koniec porównanie. Bilet Intercity Pendolino na trasie Gdańsk–Warszawa (322 km) kosztuje w 2 klasie od 100 złotych w obie strony. Pociąg jedzie ok. 2 godzin 40 minut. Bilet na porównywalnej trasie z Paryża do Calais (343 km) kosztuje pociągiem TGV ok. 310 zł. w obie strony. Podróż trwa 1 godzinę 40 minut. Pytanie jest następujące: czy za podróż krótszą o godzinę podróżny skłonny będzie zapłacić 3 razy więcej. …cytat ze strony kulturaliberalna

  • Niestety, jak Prezydent Klimek organizowała konferencje w obronie Ostrowskiego Węzła Kolejowego nawet nie raczyli się pojawić (oczywiście byli zaproszeni). Obecnie nabrali wody w usta, a jak już to Poseł Ławniczak powie, że w N.Skalmierzycach powstało osiedle i nie da się już tam stacji zlokalizować (obecnie proponowany wariant idzie przez centrum Kalisza m.in. trasą bursztynową i planuje się przebić przez co najmniej 3 osiedla… ale dla Posła Ławniczaka w N.Skalmierzycach się nie da.).

 10. Koszt budowy 1 kilometra Kolei Dużych Prędkości wynosi około 50-60 mln Pln. a nie jakieś 38,1 mln.za cały odcinek z Łodzi do Wrocławia jak przedstawia autor tej wiadomości więc nie ma co nakręcać z tą dyskusją . Na papierze można zaplanować wszystko, potem przychodzi twarda rzeczywistość. Odległość z Łodzi do Wrocławia to około 220 kilometrów więc można sobie to przeliczyć samemu (11 000 000 000 Pln.).

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick