Z ratusza zniknie tablica dot. Armii Czerwonej? „Stoi w jawnej sprzeczności z faktami”

5
Armia Czerwona była organizacją symbolizującą komunizm, więc pamiątkowa tablica z ostrowskiego ratusza powinna zniknąć - zdają się mówić radni Prawa i Sprawiedliwości. Wnioskują oni o usunięcie tablicy z ostrowskiego ratusza. Wniosek w tej sprawie złożyli na ręce przewodniczącego rady miejskiej. W środę, 20 kwietnia zostanie on poddany pod dyskusję oraz głosowanie podczas posiedzenia. Początek obrad zaplanowano na 9.00. Transmisja będzie dostępna na wlkp24.info oraz w Telewizji Proart.

Od wielu lat na ostrowskim ratuszu znajduje się wmurowana tablica pamiątkowa poświęcona „oswobodzeniu miasta spod jarzma okupacji niemieckiej przez oddziały Armii Czerwonej”. Wkrótce może się to zmienić. Taką nadzieję mają radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy złożyli w tej sprawie wniosek na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

Jarosław Lisiecki uwzględnił dokument w porządku obrad najbliższego posiedzenia, które zaplanowano na środę, 20 kwietnia. To właśnie wtedy wniosek ma zostać poddany pod głosowanie.

W uzasadnieniu liczącym dwie strony A4 inicjatorzy pomysłu przypomnieli, że tablica została zawieszona na ścianie ratusza w 1947 roku na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej z 23 stycznia. Przywołali też fragment treści tamtego dokumentu: „W trzecią rocznicę oswobodzenia miasta Ostrowa spod jarzma okupacji niemieckiej przez oddziały Armii Czerwonej oraz dzięki spontanicznemu wysiłkowi miejscowej ludności ku uczczeniu pamiętnego dnia 23 stycznia 1947 r. tablicę tę ufundowano i wmurowano Ostrów, dnia 25 stycznia 1948 r. Społeczeństwo miasta Ostrowa”.

Tę datę 23 stycznia 1945 r. inicjatorzy wniosku zestawili z artykułem z 1 lutego 2018 roku, który znaleźli na stronie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W uzasadnieniu przytoczyli także jego fragment. Czytamy w nim: „Data 23 stycznia 1945 r., inaczej niż inne styczniowe daty znajdujące się w nazwach ulic czy placów różnych miast, w przypadku Ostrowa nie oznacza daty tzw. wyzwolenia naszego miasta przez armię sowiecką. 23 stycznia 1945 r. to data zbrojnego wystąpienia przeciw hitlerowskiemu okupantowi (na wieść o zbliżających się do Ostrowa oddziałach sowieckich) lokalnych struktur Armii Krajowej (…)”.

Dalej w piśmie znajdujemy następującą argumentację: „Przedstawiony powyżej stan faktyczny dowodzi, że treść zamieszczona na przedmiotowej tablicy pamiątkowej stoi w jawnej sprzeczności z historycznymi, udokumentowanymi faktami. Usunięcie tej tablicy będzie symbolicznym acz szczególnie wymownym gestem wobec społeczeństwa naszego miasta i będzie czyniło zadość prawdzie o naszej niepodległościowej historii”.

Radni PiS-u odnieśli się także do zapisów ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. W uzasadnieniu przytoczyli sześć fragmentów tego dokumentu, a następnie podsumowali tę część pisma następującymi słowami: „Przedmiotowa tablica pamiątkowa na budynku ratusza w świetle zapisów ww. ustawy jest rozumiana jako pomnik i jest wystawiona na widok publiczny, a więc ma do niej zastosowanie regulacja (…), która mówi m.in. o zakazie upamiętniania organizacji symbolizujących komunizm. W ocenie wnioskodawców za taką organizację należy uznać Armię Czerwoną”.

Aby wniosek przeszedł, potrzebna będzie większość w radzie. Tę tworzy Przyjazne Miasto Beaty Klimek. Radni Prawa i Sprawiedliwości – a więc inicjatorzy pomysłu – są najmniejszym klubem w radzie. Poparcie chociażby rajców z Koalicji Obywatelskiej dla tego dokumentu także nie byłoby wystarczające dla osiągnięcia większości. Wniosek kolegów z PiS-u popiera radna tego klubu Marzena Podskarbi, która także się pod nim podpisała, ale zrobiła to – jak poinformowała portal – „dzień później z przyczyn obiektywnych”. W międzyczasie skan dokumentu został już opublikowany przez urząd. Dlatego jej podpis nie znalazł się na piśmie znajdującym się w serwisie ostrowmiasto.esesja.pl.

Do tematu wrócimy w środę relacjonując przebieg głosowania i ewentualną dyskusję na ten temat na wlkp24.info.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

5 KOMENTARZE

  1. Jakoś wcześniej nie przeszkadzało przedstawicielom PiSu składać wieńce z kwiatami i wołać sztandary szkół. Dobrze jednak, że taka tablica zostanie usunięta. Od dawna powinna być.

  2. Ja mam inny pomysł, może zmienić tą tablicę i napisać „Ostrów z niemieckiej-nazistowskiej okupacji przeszedł pod okupację radziecką”

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick