DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Urząd wyjaśnia dlaczego koszykarki nie mogły otrzymać dotacji

Nieprzekraczalny termin składania ofert o dotacje na pierwsze półrocze 2017 roku mijał 2 grudnia ub.r. Wszystkie kluby, które ubiegały się o wsparcie dostarczyły wymaganą dokumentację w terminie, osobiście odwiedzając Urząd Miejski. Wyjątkiem było TS Ostrovia, prezes Alicja Płóciennik nadała przesyłkę pocztą kurierską – w takim przypadku wiążąca jest data nadania.

– 7 grudnia wpłynęły do nas dwie oferty od Towarzystwa Sportowego Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Na liście przewozowym widnieje odręcznie wpisana przez nadawcę data 02.12.2016 r. Z kolei na etykiecie drukowanej przez firmę kurierską jest data 06.12.2016. Naszym obowiązkiem było zweryfikowanie prawidłowej daty nadania przesyłki – wyjaśnia Danuta Skrzypczak, kierownik Referatu Sportu w ostrowskim magistracie. – W firmie DPD która realizowała usługę, za datę nadania uznawana jest data odbioru przesyłki przez kuriera, a tą datą w systemie elektronicznym jest 6 grudnia.

Alicja Płóciennik utrzymuje, że ofertę nadała 2 grudnia. Jednak dane firmy kurierskiej są jednoznaczne. – Jestem też świadoma, co zweryfikowałam już później, że data stempla pocztowego jest wiążąca tylko w przypadku korzystania z Poczty Polskiej, w przypadku prywatnej firmy kurierskiej skutek prawny wywołuje data doręczenia, więc i tak nie zmieścilibyśmy się w terminie.

– Oferta TS Ostrovia nie mogła podlegać ocenie merytorycznej z powodu braków formalnych. Jeżeli postąpilibyśmy inaczej doszło by do złamania przepisów – dodaje kierownik Referatu Sportu.

Prezydent Beata Klimek podjęła decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego konkursu, w którym można ubiegać się o środki na realizację zadania „Rozwój sportu poprzez rozgrywki ligowe w koszykówce żeńskiej”.

– Konkurs został ogłoszony 5 stycznia, czyli w pierwszym możliwym terminie. Kierujemy się tutaj dobrem koszykarek i całego ostrowskiego sportu. Ostrovia może w tym konkursie występować i naprawdę namawiam do tego, żeby ta aplikacja została złożona – mówi prezydent miasta.

Do rozdysponowania zostało 130 tys. złotych i cała ta kwota może przypaść TS Ostrovia – na udział w rozgrywkach Basket Ligi Kobiet oraz II ligi. Klub jednak po te pieniądze sięgać nie zamierza.

– Przed sezonem otrzymałam od pani prezydent zapewniania, że klub otrzyma wsparcie na poziomie 350-400 tys. złotych. W poprzednim półroczu otrzymaliśmy 150 tys. złotych, jeżeli dodamy do tego proponowane 130 tys. złotych, cały czas jesteśmy daleko od obiecanej kwoty – twierdzi prezes Płóciennik.

– Takiej rozmowy, ani takiej deklaracji sobie nie przypominam – ucina temat Beata Klimek.

Alicja Płóciennik zapewnia, że budżet zostanie dopięty bez dotacji z budżetu miasta, a drużyna nie zostanie wycofana z udziału w rozgrywkach.

 

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia wystosowanego przez Urząd Miejski:

Ze względu na pojawiające się w mediach informacje, że oferty Towarzystwa Sportowego Ostrovia pn. „Udział drużyny TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet w sezonie 2016/2017” oraz „Udział drużyny TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach 2 Ligi Kobiet w sezonie 2016/2017” zostały nadane w dniu, w których upływał termin ich składania, zdecydowanie zaprzeczamy słowom pani prezes Towarzystwa Sportowego Ostrovia, Alicji Płóciennik, że w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim „zabrakło dobrej woli” przy rozpatrywaniu tych ofert.

Wyjaśniamy, że termin składania wniosków do otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017 – I Tura upływał 02.12.2016 r.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym:

IV. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferta musi być dostarczona osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską (z dopiskiem na kopercie „Rozwój sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017 – I Tura”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.12.2016r. W przypadku przesłania oferty decyduje data stempla pocztowego. W przypadku składania oferty osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w Referacie Obsługi Mieszkańców – parter Urzędu Miejskiego) oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia

11. Oferty niekompletne lub bez wymaganych załączników oraz złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane (braki formalne).

Towarzystwo Sportowe Ostrovia przesłało dwie oferty pn. „Udział drużyny TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet w sezonie 2016/2017” oraz „Udział drużyny TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach 2 Ligi Kobiet w sezonie 2016/2017” za pośrednictwem poczty kurierskiej „DPD”. Na liście przewozowym widnieje odręcznie wpisana przez nadawcę data 02.12.2016 r. Z kolei na etykiecie drukowanej przez firmę kurierską jest data 06.12.2016 godz.19:20.

W związku z rozbieżnością dat na liście przewozowym wystosowano wniosek o udostępnienie dokumentów zawierających dane ze zbiorów danych osobowych do DPD Polska Sp. z o.o. o potwierdzenie daty i godziny nadania ww. przesyłki. Zgodnie z odpowiedzią Centralnego Archiwum Operacyjnego DPD Polska Sp. z o.o., „list był przygotowany wcześniej przez nadawcę, ale zlecenie na odbiór przesyłki, złożył dopiero 06.12.2016 r.”.

Oferty złożone po wymaganym terminie nie mogły być rozpatrywane przez komisję konkursową, ponieważ wiązałoby się to ze złamaniem ogłoszonych w konkursie procedur oraz obowiązującego prawa.

Mając jednak na uwadze dobro ostrowskiej koszykówki żeńskiej oraz jej kibiców i sympatyków, dziś, 05.01.2017 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017 na rodzaj zadania: Rozwój sportu poprzez rozgrywki ligowe w koszykówce żeńskiej.

Poprawnie wypełnione oferty należy składać do 12.01.2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19.01.2017 roku.

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz