DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Przemysław Masłowski nie jest już dyrektorem PCPR w Jarocinie

W uzasadnieniu do uchwały zarząd powiatu napisał, że „pracodawca utracił zaufanie do Pana Przemysława Masłowskiego wskutek udziału przez niego w pracach Rady Miejskiej w Jarocinie (…)” pisząc w dalszej części tego dokumentu, „(…) iż przyczyną rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu”. Prawdopodobnie jest to pierwsze w Polsce oficjalne piętnowanie radnego za pracę na rzecz mieszkańców, polegające na zwolnieniu go z pracy.

To już drugi przypadek zwolnienia radnego Rady Miejskiej w Jarocinie w ciągu ostatnich dwóch tygodni.  Nowy starosta jarociński Teodor Grobelny w połowie lutego próbował „pozbyć się” sekretarza powiatu – także radnego miejskiego. Wówczas rada miejska nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Ireneuszem Lamprechtem, o które zwrócił się starosta jarociński.

W opinii radnych Ziemi Jarocińskiej decyzja starosty o rozwiązaniu umowy o pracę z Ireneuszem Lamprechtem nie miała merytorycznych podstaw, a jej źródłem były argumenty polityczne.

Uchwała o niewyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z będzie procedowana także w przypadku radnego Przemysława Masłowskiego. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jarocinie w tej sprawie odbędzie się w piątek, 10 marca br. o godz. 14:00 w sali sesyjnej jarocińskiego ratusza.

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz