DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Program rewitalizacji – ruszyły konsultacje

Program rewitalizacji poddany pod konsultacje społeczne zawiera m. in. charakterystykę miasta, diagnozę problemów występujących na obszarze rewitalizacji oraz zestawienie działań, których realizacja pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

W ramach konsultacji, 27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00, w ostrowskim Ratuszu, zorganizowane zostanie otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W trakcie trwających konsultacji  zorganizowane zostaną także dyżury konsultacyjne, które odbędą się: 20.04.2017 r., 04.05.2017 r. i 11.05.2017 r., w godz.
od 16.15 do 18.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego.

– Zachęcam do przekazywania uwag, wniosków i propozycji zmian w ramach trwających konsultacji społecznych, a także aktywnego uczestnictwa w organizowanych dyżurach konsultacyjnych oraz otwartym spotkaniu z mieszkańcami –  mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą przekazywać swoje uwagi, wnioski i propozycje zmian do Programu pośrednictwem opracowanego formularza konsultacyjnego. Formularz można przekazać:

a)   drogą elektroniczną poprzez wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”;

b)   drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@umostrow.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne”;

c)   faksem na nr (62) 591-82-06;

d)   drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim,

al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

(istotna jest data wpływu);

e)   bezpośrednio w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich 18,

63-400 Ostrów Wielkopolski od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 16:00, pokój 122;

f)    w trakcie spotkania konsultacyjnego 27 kwietnia 2017 r. w ostrowskim Ratuszu;

g)   w trakcie dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się: 20.04.2017 r., 04.05.2017 r., 11.05.2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023 jest dostępny na stronie internetowej http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”, w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.ostrow-wielkopolski.pl oraz w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, pokój 122.

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz