DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Postaraj się o dofinansowanie na ocieplenie budynku

Warunkiem, by uzyskać dofinansowanie w tego typu programach jest właśnie wpisanie inwestycji do planów gospodarki niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest dokumentem wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest zintegrowanym planem działań mającym na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza w perspektywie lat 2015 – 2025.

Zakres tematyczny Planu odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa publicznego, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego. Zaproponowane działania powinny przynieść miastu efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza, czy redukcji zużycia energii.  

Można wnosić propozycje zadań wpisujących się w działania zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia na terenie miasta – informuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

 Wniosek powinien zawierać:

1.  Nazwę i przeznaczenie obiektu.

2.  Adres obiektu.

3.  Rok budowy obiektu.

4.  Powierzchnię użytkową i całkowitą obiektu.

5.  Roczne zużycie i koszty:

     – energii elektrycznej,

     – gazu ziemnego,

     – ogrzewania (węgiel, drewno, paliwa, sieć ciepłownicza).

 6.  Liczba żarówek w obiekcie, w tym energooszczędnych.

 7.  Kartę projektu.

Wnioski z propozycjami zadań należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w Referacie Obsługi Mieszkańca (parter Urzędu Miejskiego) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, do 31 stycznia 2017 roku.

 

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz