Postaraj się o dofinansowanie na ocieplenie budynku

0

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. To najlepszy moment dla instytucji, które planują np. termomodernizację swojej siedziby na wpisanie takiej inwestycji do gminnego planu. Pozwoli to na ubieganie się o środki zewnętrzne, w  tym unijne, z programów propagujących ekologiczne rozwiązania.

Warunkiem, by uzyskać dofinansowanie w tego typu programach jest właśnie wpisanie inwestycji do planów gospodarki niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest dokumentem wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest zintegrowanym planem działań mającym na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza w perspektywie lat 2015 – 2025.

Zakres tematyczny Planu odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa publicznego, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego. Zaproponowane działania powinny przynieść miastu efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza, czy redukcji zużycia energii.  

Można wnosić propozycje zadań wpisujących się w działania zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia na terenie miasta – informuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

 Wniosek powinien zawierać:

1.  Nazwę i przeznaczenie obiektu.

2.  Adres obiektu.

3.  Rok budowy obiektu.

4.  Powierzchnię użytkową i całkowitą obiektu.

5.  Roczne zużycie i koszty:

     – energii elektrycznej,

     – gazu ziemnego,

     – ogrzewania (węgiel, drewno, paliwa, sieć ciepłownicza).

 6.  Liczba żarówek w obiekcie, w tym energooszczędnych.

 7.  Kartę projektu.

Wnioski z propozycjami zadań należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w Referacie Obsługi Mieszkańca (parter Urzędu Miejskiego) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, do 31 stycznia 2017 roku.

 

redaktor wlkp24.info
poczta@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick