DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Pleszew: Rok św. Brata Alberta

Rok 2017 został ustanowiony rokiem św. Brata Alberta zarówno przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Episkopat Polski. Apostoł ubogich, powstaniec, społecznik i artysta jest od lat obecny w życiu pleszewian. Tutaj bowiem – jako nieliczne w regionie – od ponad 20 lat działa Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, które prowadzi Schronisko dla Bezdomnych. Noclegownia sprawuje opiekę nad bezdomnymi mężczyznami bez granic wiekowych i dysponuje 35 miejscami noclegowymi, pełni także dyżury całodobowe. Dzięki pobytowi w schronisku wielu bezdomnych powraca do życia społecznego – co więcej – pracuje na rzecz schroniska lub w Spółdzielni Socjalnej „Alfa”. Podopieczni św. Brata Alberta udzielają się także podczas organizacji imprez i wydarzeń w mieście. Uczestniczą również w życiu kulturalnym – niemal wszyscy podopieczni śpiewają w chórze Schroniska Św. Brata Alberta, który prowadzi Dorota Żychlewicz.

Chcąc szczególnie uczcić działalność i życie św. Brata Alberta władze samorządowe Miasta i Gminy Pleszew wraz z pleszewskim Kołem Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, władzami schroniska, parafią p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela oraz tamtejszą Akcją Katolicką postanowili zorganizować w Pleszewie szereg wydarzeń. Patronat nad pleszewskimi obchodami roku św. Brata Alberta objął Ordynariusz Kaliski ks. biskup Edward Janiak. – Już odbyły się w ratuszu trzy spotkania robocze. Na początku lutego osobiście udaliśmy się z wizytą do księdza biskupa, który spełnił naszą prośbę. Jego patronat nad wydarzeniem jest ważny dla pleszewian, a szczególnie osób bezdomnych i samotnych, wszak Jego Ekscelencja lub biskup pomocniczy corocznie zaszczycają swoją obecnością wigilię dla osób w potrzebie. Ponadto w swojej kapłańskiej drodze ks. biskup służył wśród ludzi biednych, chorych, bezdomnych i innych potrzebujących pomocy – tłumaczy Burmistrz Marian Adamek. Podczas wizyty w Kurii włodarzowi Pleszewa towarzyszyli ks. prałat Henryk Szymiec – proboszcz parafii farnej, Witold Ulatowski – prezes pleszewskiego Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, Ireneusz Stefaniak – Kierownik Schroniska dla Bezdomnych w Pleszewie oraz przedstawiciele Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela – prezes Kryspin Kuberka oraz Dorota Żychlewicz.

Planuje się w ciągu roku organizację następujących przedsięwzięć:

– Festyn Rodzinny ze Św. Bratem Albertem w Ogrodzie Jordanowskim

– projekcja filmu Krzysztofa Zanussiego pt. „Brat naszego Boga” wraz z prelekcją reżysera

– działania związane z postacią Św. Brata Alberta podczas Festiwalu TRATWA

– wystawa w Muzeum Regionalnym

– cykl artykułów w dwunastu numerach „Orędownika Pleszewskiego”

– widowisko teatralne

– koncert organowy

– pielgrzymka podopiecznych Schroniska Św. Brata Alberta w Pleszewie

– nadanie nazwy Św. Brata Alberta nowej ulicy w Pleszewie (przy której zlokalizowane jest Schronisko).

Główna uroczystość ma odbyć się w Domu Parafialnym w Pleszewie. Ponadto władze Miasta i Gminy wystąpią z wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o nadanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” dla Witolda Ulatowskiego i Ireneusza Stefaniaka.

O terminach poszczególnych imprez będziemy informować na bieżąco.

 

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz