DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Nowe Skalmierzyce: Zbigniew Ziobro zajmie się podejrzeniem o mobbing w urzędzie?

Sprawa ujrzała światło dzienne jesienią. W pierwszej połowie listopada kontrolę w urzędzie rozpoczęła Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy rozpoczęli działania na wniosek samych urzędników, którzy utrzymują, że ich codzienna praca wiąże się z anonimowymi donosami, oskarżeniami o romanse, a burmistrz stosuje wobec nich znęcanie psychiczne, mobbing i dopuszcza się dyskryminacji ze względu na płeć.

Sporo na ten temat można przeczytać w artykule Szokująca relacja podwładnych Bożeny Budzik. Znęcanie psychiczne, mobbing i dyskryminacja kobiet”

Kontrola PIP zakończyła się pod koniec roku. Bożena Budzik odmówiła podpisania protokołu. Jak uzasadniła – jej zdanie nie zostało wzięte pod uwagę i nie została przesłuchana. Kierownik PIP wyjaśniał, że do przesłuchania nie mogło dojść, ponieważ burmistrz występuje w tej sprawie jako strona, a nie świadek.

Poniże pełna treść pisma, które poseł Jan Mosiński skierował do ministra Zbigniewa Ziobry:

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Zwracam się do Pana Ministra Prokuratora Generalnego z prośbą o objęcie nadzoru nad postępowaniem w sprawie naruszenia praw pracowniczych (art. 218 § 1 k.k.), których mogła dopuścić się Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pani Bożena Budzik.

Sprawa dotyczy informacji, które docierały do mnie, jako do posła na Sejm RP i opisywały negatywne zachowania Pani Burmistrz wobec podległych jej pracowników. Jesienią ubiegłego roku sprawę opisywały także lokalne mediach (w załączeniu przesyłam Panu Ministrowi niektóre z publikacji prasowych). Dziennikarze dotarli do niepokojących informacji, jakoby Pani Burmistrz swoim działaniem mobbingowała swoich pracowników.

Na przełomie listopada i grudnia Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, przeprowadził kontrolę w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej Tomasz Kozłowski, kierownik ostrowskiego oddziału PIP, w urzędzie zaburzone są relacje interpersonalne, pracownicy są zastraszeni, mają określone obawy o swoje stanowiska pracy, a u niektórych pracowników zachowanie pracodawcy może wywołać zjawisko mobbingu. Z wystąpienia pokontrolnego PIP wynika, że pod skargą na zachowanie Pani Burmistrz Bożeny Budzik podpisało się 48 spośród 62 pracowników. Zarzucili oni swojemu pracodawcy znęcanie psychiczne, poniżanie oraz dyskryminację ze względu na płeć. Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła wystąpienie pokontrolne Pani Burmistrz, jednak nie chciała ona jego podpisać.

Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. 29 grudnia 2016 roku przesłałem do Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (L.dz. KBP/2016/132) w tej sprawie. Kilka dni później otrzymałem list od kilkudziesięciu pracowników tamtejszego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ze słowami wdzięczności za podjęte działanie. Jednakże pracownicy obawiają się odmowy wszczęcia postępowania lub umorzenia na etapie przygotowawczym.

Zwracam się zatem do Pana Ministra Prokuratora Generalnego z prośbą o objęcie swoim nadzorem tego postępowania.

 

fot. flickr.com

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz