DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Kolejna rozbudowa ZGO w Jarocinie

Rozbudowa sortowni, a tym samym efektywniejsze rozsortowywanie odpadów pozwoli na pozyskanie większej ilości surowca o lepszej jakości. Dodatkowa rozbudowa zakładu o linię do produkcji paliw alternatywnych (RDF) umożliwi większy odzysk surowców, a także korzystniejsze zagospodarowanie odpadów o wysokiej kaloryczności. Spółka zamierza wykorzystać ciepło odpadowe do suszenia RDF-u. Duże zapotrzebowanie utylizacji azbestu w naszym regionie uzasadnia budowę specjalnie do tego celu przystosowanej kwatery. Będą w niej unieszkodliwiane materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest. – Instalacja będzie zaprojektowana w taki sposób, aby spełniała wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów – zapewnia Mariusz Małynicz, prezes ZGO. ZGO planuje także budowę instalacji do szkła selektywnie zebranego, która pozwoli na jeszcze dokładniejsze separowanie szkła na  kolorowe i bezbarwne z lepszym wyseparowaniem zanieczyszczeń, dzięki czemu będzie można uzyskać korzystniejszą niż dotychczas cenę surowca.

Wartość inwestycji oszacowano na 16,6 mln zł, a ich realizacja uzależniona będzie od pozyskania środków zewnętrznych, o które ubiega się spółka.

źródło: jarocin.pl

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz