DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Kalisz: Inwestycje komunikacyjne w 2017 roku

Celem projektu „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” jest dążenie do poprawy jakości powietrza w Kaliszu poprzez rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego. – Podejmowane działania mają także uświadomić mieszkańcom, że samochód osobowy nie jest niezbędny, aby komfortowo, bezpiecznie i efektywnie czasowo podróżować po Kaliszu – mówi Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. – Projekt ma prowadzić do szerszego niż dotychczas wykorzystania publicznego transportu zbiorowego; wzrostu znaczenia ruchu rowerowego i pieszego; ograniczenia roli samochodu osobowego w życiu mieszkańców miasta; wzrostu poziomu integracji gałęzi transportu oraz poprawy integracji w wymiarze terytorialnym, a w konsekwencji do obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza, redukcji hałasu i obniżenie kongestii transportowej (zatłoczenia) i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres rzeczowy projektu dotyczy realizacji 6 typów przedsięwzięć ujętych w 4 grupach zadań. Miasto kupi 9 autobusów niskoemisyjnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (5 hybrydowych oraz 4 diesel Euro 6).

Rozbudowana zostanie infrastruktura transportu publicznego. Powstanie węzeł przesiadkowy, zlokalizowany przy ul. Majkowskiej. Węzeł składać będzie się przede wszystkim z: miejsc postojowych dla autobusów i parkingu Park&Ride wraz z drogami manewrowymi i ciągami pieszo-jezdnymi, parkingu Bike&Ride wyposażonego w samoobsługową stację naprawy rowerów, 2 zatok przystankowych z wiatami, automatu biletowego i tablicy LED informacji pasażerskiej. Obiekt będzie monitorowany.

Na osiedlach Majków, Chmielnik i Dobrzec zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne, efektem czego będzie m.in. zwiększenie energooszczędności. Zamontowane będą 994 nowe energooszczędne punkty świetlne.

Ponadto, w ramach zadań prowadzona będzie kampania informacyjno–promocyjna, mająca przybliżyć mieszkańcom tematykę niskiej emisji oraz przedstawić możliwe do wykorzystania w codziennym życiu działania ograniczające niską emisję – w tym przede wszystkim działania mające nakłonić mieszkańców do ograniczania korzystania z samochodów osobowych i zastępowania ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną tj. przemieszczania się rowerem lub pieszo.

Całkowita wartość projektu wynosi 20 548 036,46 zł, w tym koszt kwalifikowalny: 16 785 447,89 zł. Dotacja bezzwrotna z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego: 14 267 630,70 (85% kosztów kwalifikowalnych).

Projekt „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” finansowany jest w ramach WRPO 2014–2020. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska. Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

źródło: Wydział Strategii i Rozwoju UM w Kaliszu, fot. MPK Łódź

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz