DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Dekomunizacja ulic Jarocina

1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Oznacza to, że nie można nadawać takich nazw, a nazwy już istniejące muszą być zmienione w ciągu roku od wejścia w życie nowej ustawy, tj. do września 2017 r. W sprawie zmiany nazwy ulic burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki, ogłosił konsultacje społeczne, którym poddano nazwy sześciu ulic położonych na terenie gminy Jarocin.

W konsultacjach mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy posiadający stałe miejsce pobytu na tych ulicach. Na zgłaszanie uwag zainteresowani mieszkańcy mają czas do 18 maja. Uwagi można kierować do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jarocinie (al. Niepodległości 10, pok. 32) oraz na adres office@jarocin.pl.

Zgodnie z propozycją władz gminy ulica Karola Świerczewskiego w Jarocinie ma zmienić nazwę na ul. Ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego, który zaangażowany był w działalność nie tylko duszpasterską, ale także patriotyczną, społeczną i kulturalną Jarocina. Ksiądz Niedźwiedziński szczególnie zaangażował się w akcję konspiracyjną, która przygotowywała udział Jarocina w zrywie niepodległościowym lat 1918-1919. Jako kapelan powstańców jarocińskich współpracował z miejscową organizacją spiskową „Jedność”.  Aktywnie uczestniczył w pracach samorządu, w 1922 roku pełnił przez miesiąc urząd burmistrza w Jarocinie. – Ulica mająca przyjąć nazwę ks. Niedźwiedzińskiego krzyżować się będzie z ul. Stefana Malinowskiego – powstańca wielkopolskiego, który jako pierwszy w dniu 1 stycznia 1919 r. zawiesił na jarocińskim ratuszu polski sztandar – uzasadnia wybór patrona ulicy Robert Kaźmierczak, z-ca burmistrza Jarocina.

Z kolei ulica K. Świerczewskiego w Golinie, zgodnie z propozycją ma zmienić nazwę na ul. Władysława Jagiełły. Obecnie ul. Świerczewskiego sąsiaduje z ul. Wojska Polskiego i ul. Grunwaldzką. – Nadanie jej imienia Władysława Jagiełły korespondowałaby więc z ul. Grunwaldzką – podkreśla z-ca burmistrza.

W Witaszycach zmiana związana będzie z nadaniem czterem ulicom nazw ofiar reżimu sowieckiego. Pierwsza z ulic – Władysława Kniewskiego ma zmienić nazwę na Stefana Chlebowskiego, byłego funkcjonariusza Policji Państwowej w Warszawie, walczącego w kampanii wrześniowej 1939 r., więźnia Ostaszkowa, zamordowanego w Twerze. Obecnej ulicy Hanki Sawickiej ma patronować Paweł Perzak, w okresie międzywojennym nauczyciel szkoły w Witaszycach, walczący w kampanii wrześniowej 1939 r., więzień Kozielska, ofiara Katynia. Kolejny mieszkaniec Witaszyc – Roman Łoziński ma patronować ulicy, która obecnie nosi nazwę Janka Krasickiego. Roman Łoziński także walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., był więźniem Kozielska i ofiarą Katynia. Ulica Henryka Rutkowskiego ma przyjąć nazwę Antoniego Płonki – nauczyciela szkoły powszechnej w Witaszycach, działacza Związku Strzeleckiego „Strzelec”, walczącego w kampanii wrześniowej 1939 r., więźnia Kozielska, który zginął w Katyniu.

W ramach konsultacji zaplanowano spotkania z mieszkańcami poszczególnych ulic, które odbędą się:

– 9 maja, o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie – spotkanie z mieszkańcami ul. Karola Świerczewskiego w Jarocinie,

– 10 maja, o godz.  18.00 w Zespole Szkół w Witaszycach – spotkanie z mieszkańcami ul. Władysława Kniewskiego, ul. Hanki Sawickiej ul. Janka Krasickiego i ul. Henryka Rutkowskiego w Witaszycach,

– 11 maja, o godz. 18.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie – spotkanie z mieszkańcami ul. Karola Świerczewskiego w Golinie.

źródło:jarocin.pl

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz