DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Czy na umowie zlecenie można iść na urlop wypoczynkowy?

Umowa zlecenie nie jest regulowana Kodeksem pracy, a Kodeksem cywilnym. Osoba zatrudniona na zlecenie nie ma więc uprawnień pracowniczych, takich jak urlop wypoczynkowy. Czy w związku z tym w ogóle nie przysługuje jej wolne? Przeczytaj.

Urlop wypoczynkowy na umowie zlecenie

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Takiego prawa nie mają niestety osoby na umowie zlecenie. Mimo że nie mogą złożyć wniosku o taki urlop, nie da się jednoznacznie założyć, że płatne dni wolne od pracy im nie przysługują. Wszystko zależy tak naprawdę od ustaleń między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Zgodnie z art. 353 Kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą wspólnie uzgodnić jej treść. Oczywiście umowa nie może być przeciwna ustawie. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj: https://www.ingksiegowosc.pl/news/sprawy-kadrowe/umowa-zlecenie-a-urlop-wypoczynkowy.

W treści umowy najlepiej unikać słowa „urlop” czy sformułowań typu „zwolnienie od pracy”, które mogłyby budzić wątpliwości, czy na pewno zgodne są z prawem. Wolne dni lepiej opisać jako „odpłatna przerwa w świadczeniu usług”. W umowie należy określić wymiar przerwy od wykonywania zleceń. Oczywiście użycie sformułowań, których nie powinno się zawierać w umowie, nie zmieni jej od razu na umowę o pracę. Jeśli zleceniobiorca zdecydowałby się np. na pozew, sąd musiałby dokonać weryfikacji, czy umowa ma cechy stosunku pracy. Jeśli okazałoby się, że tak, zleceniobiorca żądać mógłby np. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Urlop dla zleceniobiorcy – warto wiedzieć

Wymiar czasu urlopu zleceniobiorcy może być dowolny. W przepisach nie ma bowiem uregulowanego wymiaru czasu wolnego dla osób pracujących na umowę zlecenie. Jeśli zleceniodawca planuje wolne dla zleceniobiorcy, powinien wziąć pod uwagę ilość godzin, którą w ciągu miesiąca przepracowuje pracownik, a także okres obowiązywania umowy. Zleceniodawca może się wzorować na kodeksowym wymiarze urlopowym (20 / 26 dni). Może również przyznać zleceniodawcy np. 30 dni płatnych w roku. To dobre rozwiązanie, zwłaszcza że zleceniobiorca i tak nie ma żadnych przywilejów pracowniczych. Dowiedz się, jak sprawdzić pasek z wypłaty.

Umowa zlecenie może uprawniać zleceniobiorcę, aby zorganizował zastępstwo w czasie, gdy go nie będzie. Może to zrobić jednak wyłącznie za zgodą zleceniodawcy. W zależności od ustaleń w umowie zleceniobiorca może, ale nie musi składać wniosku o urlop wypoczynkowy. Powinien jednak poinformować zleceniodawcę o swojej planowanej nieobecności z odpowiednim wyprzedzeniem.

Urlop bezpłatny i „na żądanie” na zleceniu

Jeśli umowa zlecenie nie przewiduje odpłatnej przerwy zleceniobiorcy od świadczenia usług, strony mogą uzgodnić, w jakim czasie zleceniobiorca nie będzie dostępny. Jeśli chodzi o urlop „na żądanie”, nie przysługuje on zleceniobiorcy, bo udziela się go z puli urlopu wypoczynkowego. Pracownik na umowie zlecenie nie skorzysta też np. z bezpłatnego urlopu opiekuńczego czy zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej.

Warto zatem, aby strony zlecenia ustaliły w umowie, w jakim czasie oraz w jaki sposób zleceniobiorca powinien zgłosić np. nagłą niezdolność do pracy. Portal Aleo to miejsce, gdzie znajdziesz więcej porad dotyczących pracy na własny rachunek.

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz