DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

„Budownictwo – to nas kręci!” [FOTO]

Najliczniejszą grupę, 10 osób, stanowili uczniowie Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim z opiekunem mgr. inż. Jarosławem Gębusiem, pozostali to: czterej uczniowie z Gimnazjum Publicznego w Gorzycach Wielkich z opiekunką mgr Alicją Wenzel, trzej uczniowie z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie z opiekunką mgr Zuzannną Nizio  i  czterej uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Impreza była przede wszystkim formą zabawy, rozrywki intelektualnej dla stworzenia atmosfery zdrowej rywalizacji i szlachetnego współzawodnictwa w znajomości symbolicznej wiedzy uczniów szkół gimnazjalnych zainteresowanych dziedziną architektury i budownictwa. Organizatorzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych, określili główne cele konkursu:

–       rozwijanie zainteresowania młodzieży architekturą i budownictwem,

–       zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień,

–       promocja uzdolnień i pasji młodzieży,

–       promocja architektury i budownictwa naszego miasta i regionu.

Wicedyrektor Szkoły mgr inż. Iwona Brzoza przywitała wszystkich gości, podziękowała uczniom i ich opiekunom za przystąpienie do konkursu.  Na imprezę przybyli:

–       mgr inż. Marian Walczak, przedstawiciel Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,  Oddział w Kaliszu,

–       mgr inż. Mirosław Karolak, przedstawiciel Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu.

W ciągu 60 minut uczestnicy konkursu rozwiązywali zestaw zadań w formie testu wielokrotnego wyboru i przenosili odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Dostarczone wraz z zapytaniem informacje umożliwiły wskazanie prawidłowej odpowiedzi z zakresu rozpoznawania:

–       prostych elementów i detali architektonicznych naszego miasta i regionu,

–       podstawowych elementów charakterystycznych dla obiektów budowlanych,

–       materiałów budowlanych,

–       sprzętu, narzędzi i środków transportu budowlanego,

–       wymiarów rysunkowych i ich przekształceń.

Jury konkursu pracowało w  czteroosobowym składzie: wicedyrektor ZSB-E mgr inż. Maria Ostrowicz-Szmolke, nauczycielka przedmiotów budowlanych i współorganizatorka konkursu mgr inż. Ewa Wegner oraz dwie opiekunki uczestników mgr Alicja Wenzel i  mgr Zuzannna Nizio. Konieczne było dodatkowe rozstrzygnięcie, w formie pisemnej, pomiędzy dwoma uczestnikami o równym, najwyższym wyniku.

W trakcie prac jury nad rozstrzygnięciem konkursu, uczestnicy zostali podjęci poczęstunkiem, po czym młodzież ZSB-E przedstawiła krótki program artystyczny złożony z części kabaretowej i występu wokalistek, z udziałem uczniów klas pierwszych technikum.

W tym samym czasie przygotowane zostały dyplomy, przez współorganizatorkę konkursu mgr inż. Ewę Szymańską, dla wszystkich uczestników i ich opiekunów. Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu.

Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie:

1.     Hubert Zimniak – Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie, Pogrzybów 1a,

2.     Wiktoria Graj – Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim, Waryńskiego 29,

3.     Weronika Pałat – Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 171,

W podsumowaniu konkursu wicedyrektor ZSB-E mgr inż. Iwona Brzoza, wraz z przedstawicielami sponsorów, wręczyła dyplomy i nagrody laureatom oraz wszystkim uczestnikom,  wyrażając nadzieję, że będą oni w przyszłości uczniami naszej Szkoły. Impreza przebiegała w atmosferze emocji związanych z rywalizacją, w połączeniu z wrażeniami z pobytu gimnazjalistów w naszej Szkole i radosnym nastrojem, pogłębionym dzięki staraniom uczniów ZSB-E oraz wiosennemu wystrojowi auli, przygotowanemu przez opiekunów i uczniów klas architektury krajobrazu. 

Sponsorami nagród rzeczowych dla zwycięzców i pozostałych uczestników konkursu byli:

–       Starosta Ostrowski,

–       Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

–       Rada Rodziców przy Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych,

–       Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu,

–       Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu,

–       Centrum Budowlane FENIKS.

Organizatorzy konkursu składają podziękowanie za wsparcie w postaci przekazanych środków finansowych, albumów tematycznie związanych z budownictwem i upominków, które umożliwiły obdarowanie wszystkich uczestników imprezy. 

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz