DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Będzie waloryzacja emerytur i innych świadczeń. Zmiany od marca

Od marca podwyżka emerytur, rent, zasiłków pielęgnacyjnych oraz innych świadczeń.

W marcu ma nastąpić waloryzacja emerytur. Podniesienie kwot świadczenia zapowiedziała minister rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Całkowity koszt waloryzacji ma wynieść ok. 43 mld zł. Mowa o świadczeniach emerytalno-rentowych z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego.

Na podwyżkę o 12,12 proc. będą mogły liczyć osoby, które pobierają m.in.:

  • najniższą emeryturę, rentę rodzinną, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rentę socjalną – podwyżka z 1588,44 zł do 1780,96 zł,
  • najniższą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy – podwyżka do 1335,72 zł,
  • kwotę graniczną, której przekroczenie odbiera całkowicie prawo do świadczenia uzupełniającego (tzw. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) – po waloryzacji: 2419,33 zł,
  • świadczenie honorowe dla stulatków (osoby, które setne urodziny będą obchodzić po 29 lutego br.) – 6246,13 zł
  • dodatek dla sieroty zupełnej – podwyżka z 553,30 zł do 620,36 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie – z 294,39 do 330,07 zł
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – z 441,59 zł do 495,11 zł,
  • ryczałt energetyczny – z 255,17 do 299,82 zł.

Jak wyliczana jest waloryzacja?
Na stronie ZUS czytamy: „Świadczenie w wysokości, która przysługiwała na koniec lutego danego roku, jest mnożone przez wskaźnik waloryzacji. Zależy on od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia”.

Aby otrzymać zwaloryzowane świadczenie, nie trzeba składać żadnych wniosków. Podniesienie kwot nastąpi automatycznie.

0 Dołącz do dyskusji

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz