DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

40 mln zł pożyczki Jessica2 na rewitalizację Krotoszyna

Projekt Miasta i Gminy Krotoszyn pn. Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina „Przedwiośnie” oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów LPR otrzymał pożyczkę Jessica2 w wysokości 20 mln zł. Projekt składa się z trzech zadań infrastrukturalnych: Rewitalizacja Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, Adaptacja budynku kina „Przedwiośnie” na cele kulturalne i społeczne – utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu. Celem strategicznym projektu jest podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Krotoszyn poprzez eliminację źródeł powstawania lokalnych problemów społecznych.

Miasto Krotoszyn skorzystało już z pożyczek JESSICA w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. – Sfinansowaliśmy wówczas rewitalizację centrum miasta oraz placówki oświatowe. Obecnie równie kompleksowo podchodzimy do miejskich problemów stąd tak rozbudowany projekt, który jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Krotoszyna – powiedział Franciszek Marszałek – Burmistrz Krotoszyna.

Na realizację projektu Powiatu Krotoszyńskiego pn. Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji udzielono pożyczki Jesica2 również w wysokości 20 mln zł. Projekt zakłada przeniesione do nowo wybudowanego obiektu istniejących komórek organizacyjnych Szpitala, zlokalizowanych obecnie w innej części Krotoszyna. Rozbudowie głównej siedziby szpitala towarzyszyć będzie zagospodarowanie przyległych terenów – reorganizacja dróg wewnętrznych z bezpiecznym skomunikowaniem z ulicami miasta Krotoszyna, budowa parkingów, przebudowa istniejącego zaplecza technicznego, a także aranżacja terenów zielonych i małej architektury.

Dla Krotoszyna to bardzo ważny projekt. Położy kres uciążliwym dojazdom pacjentów do rozproszonych po mieście oddziałów szpitalnych. – Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów i jakości usług medycznych, a także zmniejszy natężenie ruchu i emisję spalin. Ponadto teren zespołu szpitalnego znajduje w granicach strefy ochrony historycznego układu urbanistycznego miasta Krotoszyna wpisanego do rejestru zabytków, więc warto zadbać o jego spójność – powiedział Stanisław Szczotka, Starosta Krotoszyński.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości.

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz