DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

2,5 mln zł na scalenie gruntów rolnych w Kwileniu

W ubiegłym roku Powiat Pleszewski złożył wniosek o sfinansowanie scalenie gruntów w okolicach Kwilena, gmina Chocz w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”. Był to jedyny wniosek z całego województwa. Nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim był przeprowadzony w listopadzie 2016 roku. W dniu 23 marca 2017r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wniosek Powiatu Pleszewskiego.

W Urzędzie Miasta Gminy Chocz podpisano umowę o przyznaniu pomocy. Ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę podpisali Wicemarszałek Krzysztof Grabowski i Dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Izabela Mroczek, a ze strony Powiatu Pleszewskiego Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Wicestarosta Eugeniusz Małecki oraz Skarbnik Powiatu Mariusz Gramala. Świadkami podpisania umowy byli Burmistrz Chocza Marian Wielgosik i Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Chocz Jan Woldański.   

Dofinansowanie wynosi 2.492.876 zł, co niemal w całości wyczerpało alokację środków województwa na realizację scaleń gruntów. Środki w 63,63% pochodzić będą z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i są wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pozostała cześć to wkład budżetu państwa. 

Na koszt operacji składają się: 
• prace projektowe i geodezyjne, które będą kosztować 1.032.050 zł, 
• poscaleniowe zagospodarowanie obszaru, w tym budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól, korekta parametrów technicznych urządzeń melioracyjnych oraz rekultywacja ziemi, umożliwiająca mechaniczną uprawę  – 1.460.826 zł. 
            
Powierzchnia objęta scaleniem to 378,6578 ha (cały obręb ewidencyjny Kwileń), w tym grunty rolne – 279,8165, grunty leśne – 38,7270 ha oraz grunty zabudowane, zurbanizowane i grunty pod wodami – 60,1143 ha. Łączna liczba działek geodezyjnych wynosi 957. Na obszarze scalenia znajduje się 78 gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 3,98 ha.

Scalenie działek rolnych to bardzo długi i mozolny proces. Operacja będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy z nich ma zakończyć się w czerwcu 2020 roku, a drugi do grudnia 2022 roku.    

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz