DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

128 milionów dofinansowania dla gminy Jarocin

Unijne dofinansowanie wesprze wartą ćwierć miliarda zł inwestycję, która realizowana będzie na terenie gminy Jarocin. Na pokrycie pozostałych kosztów gmina zaciągnie potężne zobowiązania. Projekt ma się przyczynić do odbudowy gminnej gospodarki wodno-ściekowej oraz rewitalizacji miasta.

Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin” obejmuje 5 zadań, których łączny koszt opiewa na ponad 250 mln złotych. Sporą część środków, bo aż 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To drugie co do wielkości dofinansowanie, tuż po Katowicach, w ramach aktualnego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biorąc pod uwagę wielkość aglomeracji katowickiej, Jarocin zgarnął bardzo pokaźny kawałek finansowego tortu.

Umowa pieczętująca dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych została podpisana 11 kwietnia 2017 roku. Zabezpieczenie finansowe realizacji zadania zadeklarowała też gmina Jarocin, która w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zabezpieczyła na ten cel kwotę 22 mln zł.  Pozostałe środki pochodzić będą z pożyczki z NFOŚiGW (50 mln zł) oraz obligacji wyemitowanych przez PWiK jeszcze w 2015 r. (10 mln zł).

Projekt, który będziemy realizować w Jarocinie to przedsięwzięcie na miarę XXI wieku, przedsięwzięcie, jakich w Europie jest niewiele – mówił burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki podczas konferencji zorganizowanej w Centrum Prasowym PAP w Warszawie. – 128 mln dotacji, czyli bezzwrotnych środków, to ok. 3 tys. zł na każdego mieszkańca naszej gminy. Na skalę Jarocina to potężna dotacja, bez której nie można by zrealizować zadania o takiej zaawansowanej technologii. Gratuluję całej załodze, bo przy tworzeniu projektu korzystaliśmy z pomocy najlepszych fachowców, doradców – podkreślał burmistrz Jarocina.

Jarociński projekt opiera się w dużej mierze o modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy, dzięki czemu stanie się ona jedną z najnowocześniejszych w Polsce. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj produkowany będzie nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy, na które narzekali mieszkańcy i emisja gazów cieplarnianych. Dodatkowo w ramach projektu na odcinku 2,5 km przebudowany zostanie najstarszy kanał przesyłowy na ul. Poznańskiej wiodący do oczyszczalni w Cielczy.

Jednym z istotnych zadań projektowych jest „ekologiczna rewitalizacja” Starego Miasta i os. Kopernika w Jarocinie. Ekologiczna rewitalizacja oznacza nic innego, tylko to, że wkopane w ziemię nowe rury, które rozdzielą starą, ogólnospławną kanalizację na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową, przykryte zostaną nowymi drogami i odbudowaną zielenią miejską. Ogromna inwestycja rewitalizacyjna realizowana będzie w Jarocinie na obszarze 110 ha. W jej ramach powstanie 20 km nowych sieci wodociągowych, 17 km nowych, rozdzielonych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Niezwykle ważne jest, że w miejscach objętych pracami budowlanymi powstaną nowe nawierzchnie drogowe i odbudowane zostaną tereny zielone.

Kolejne zadanie projektowe realizowane będzie w Stefanowie, gdzie w miejscu istniejącej,  zbudowana zostanie nowa stacja uzdatniania wody, a zastosowana tam technologia zmiękczania wody wpłynie na poprawę jej jakości.

Dla mieszkańców najważniejsza będzie jakość tego, co dostarczymy po realizacji projektu, czyli przede wszystkim jakość wody, z której wszyscy będą korzystać. W Golinie niedaleko stacji, którą będziemy budować mamy jeden z największych zakładów przetwórstwa mięsnego i ta jakość wody jest najważniejsza – podkreślał burmistrz Adam Pawlicki.

W ramach projektu wdrożony zostanie także inteligentny system zarządzania obiektami wodno-kanalizacyjnymi. Dzięki temu majątek PWiK będzie centralnie zarządzany.

Będziemy mogli monitorować sprawność infrastruktury, a to pozwala na szybszy serwis, co zwiększy zadowolenie z usług naszych klientów – zaznaczał Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK. – Po realizacji tego największego przedsięwzięcia w historii naszego powiatu za kwotę ćwierć miliarda zł, Jarocin będzie miał najnowocześniejszą instalację oczyszczania ścieków, odzysku z surowców z osadów pościekowych i dostawy wody – dodaje prezes PWiK.

 

źródło: UM Jarocin

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz