Zaprojektuj nowe ostrowskie przedszkole

0

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowego przedszkola, które ma powstać w rejonie ulicy Kujawskiej. Budynek na się wyróżniać „interesującą i przyjazną bryłą”, konkurs jest otwarty i jednoetapowy, a na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna oraz podjęcie negocjacji w celu przygotowania dokumentacji projektowej.

Ogłaszając konkurs miasto liczy na otrzymanie szerokiej oferty idei rozwiązań projektowych nowego przedszkola, które powstanie w rejonie ulicy Kujawskiej. Obiekt ten ma być odpowiedzią miasta na zapotrzebowanie miejsc dla ostrowskich przedszkolaków.

W minionej rekrutacji miejsca w przedszkolach nie znalazło 80 dzieci. W przyszłym roku obowiązkiem przedszkolnym objęte będą już dzieci 3-letnie (obecnie obowiązek dotyczy dzieci 4-letnich i starszych). Potrzebne są więc kolejne miejsca.

Konkurs jest otwarty i jednoetapowy. Prace oceniał będzie sąd konkursowy. Autor zwycięskiego projektu, bądź zespołu autorskiego, zostanie zaproszony do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej.

Prace należy składać w formie graficznej – umieszczonej na planszach – oraz opisowej. Sąd konkursowy oceniać będzie cenę opracowania kompletnej dokumentacji, funkcjonalność obiektu i racjonalność wykorzystania powierzchni, funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań dla zagospodarowania terenu otaczającego budynek oraz oryginalność wykreowanej idei projektowej i walory architektoniczne. Według szacunku maksymalny planowany łączny koszt wykonania inwestycji nie może przekroczyć 6 milionów złotych brutto.

Miasto ustaliło trzy nagrody pieniężne dla najlepszych prac konkursowych:

– I nagroda – 6 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji,

– II nagroda – 4 tys. zł,

– III nagroda – 2 tys. zł.

Do 18 października potrwa składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a składanie prac konkursowych do 18 listopada. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku grudnia tego roku.

Więcej w BIP.

Przemysław Ciupka

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick