Zamiast zwyczajnej, będzie nadzwyczajna. Ostrowska sesja w minimalnym gronie

4
Na piątek 20 marca zaplanowano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Radni mają pochylić się m.in. nad projektem przekazania pieniędzy na zakup przez ostrowski szpital respiratora.

To będzie sesja inna, niż wszystkie. Po pierwsze nadzwyczajna, a po drugie w czasach rozprzestrzeniającego się w Polsce koronawirusa. Najbliższa – zwołana na piątek 20 marca na godz. 10.00 odbędzie się bez udziału publiczności, urzędników i mediów. Zastąpi ona comiesięczną sesję zaplanowaną pierwotnie na środę 25 marca.

Radni pochylą się nad kilkoma uchwałami. Jak udało nam się dowiedzieć, jedna z nich ma dotyczyć przekazania ostrowskiemu szpitalowi 100 tys. zł z budżetu miasta na zakup respiratora. To niezbędne urządzenie w kontekście walki o zdrowie osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i chorujących na COVID-19. Więcej na ten temat pisaliśmy w minionym tygodniu, kiedy prezydent Beata Klimek poinformowała podczas konferencji prasowej o pomyśle przekazania pieniędzy.

W trakcie sesji zostaną zwołane także posiedzenia poszczególnych komisji. Wszystko odbędzie się w ten sam dzień i w jednym miejscu – w Centrum Aktywności Lokalnej, żeby nie trzeba było się spotykać kilkukrotnie na osobnych posiedzeniach.

Porządek obrad:
I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o podjętych i planowanych działaniach w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
IV Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
2) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
3) wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) zmiany uchwały nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr: XV/176/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., XVIII/215/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., XIX/218/2016 z dnia 3 marca 2016 r., XXI/231/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., XXXII/382/2017 z dnia 29 marca 2017 r.,
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Paderewskiego, a ul. Piłsudskiego,
7) programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+ realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
V. Zakończenie obrad.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

4 KOMENTARZE

    • ot taka narracyjna maniera, podobnie jak z „wybrzmieć” zamiast „powiedzieć”

Skomentuj h Anuluj odpowiedź

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick