XLII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

3
Dzisiaj odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Początek zaplanowano na godzinę 9:00. Całość pokaże TV Proart oraz portal wlkp24.info.

Uprzejmie zapraszam na XLII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu  Miejskiego, Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

Proponowany porządek obrad

I             Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z XXXIX, XL Sesji Rady Miejskiej.

IV           Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V            Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań  podejmowanych w okresie od XXXVIII do XLII Sesji Rady Miejskiej.

VI           Interpelacje i wnioski radnych.

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 2. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 3. wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski jednego udziału spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.,
 4. zmiany uchwały nr XXX/349/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Ostrów Wielkopolski pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem „Pruślin”,
 5. zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,
 6. zatwierdzenia taryf WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 7. „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022”,
 8. zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Zduńskiej,
 10. nadania nazwy ulicy w Ostrów Wielkopolskim, w rejonie ulicy Leszczynowej,
 11. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza 2a,
 12. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza 2a,
 13. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 14. przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017 – 2019”,
 15. zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,
 16. rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89.

VIII        Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX          Wolne wnioski i informacje.

X           Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

3 KOMENTARZE

 1. 1
  1

  Sesje za długie a Pani Prezydent odpowiadając na interpelacje nie odpowiada tylko snuje długie opowieści o swojej działalności mówiąc tylko to co jej odpowiada pomijając zadane pytania przez Radnych. Wystąpienia Radnych były krótkie i na temat to chyba zasługa przewodniczącego chociaż mógł być bardziej stanowczy przy niektórych dyskusjach i je zamykać.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick