Wyrok sądu Rzeczypospolitej Polskiej

0
Fot. Pixabay
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, II Wydział Karny, publikujemy wyrok sądu w poniższej sprawie.

„Sygn. akt II K 785/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Joanna August-Witczak
Protokolant st. sekretarz sądowy Magdalena Świtała

w obecności /-/
po rozpoznaniu w dniach: 16.02.2017 r., 31.08.2017 r., 09.10.2017 r., 20.11.2017 r., 14.12.2017 r., 05.03.2018 r.
sprawy przeciwko:

Markowi Radziszewskiemu synowi Jana i Mirosławy z domu Matysek, ur. 18.08.1984 r. w Ostrowie Wlkp.

Tomaszowi Gola synowi Stefana i Barbary z domu Górska, ur. 16 lutego 1976 r. w Kaliszu

oskarżonym o to, że:

w dniach 24 sierpnia i 25 sierpnia 2015 roku w Ostrowie Wielkopolskim, woj. wielkopolskie, za pomocą środków masowego komunikowania, wspólnie i w porozumieniu, pomówili E.S. sprawującą wówczas funkcję starszego inspektora w referacie Egzekucji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim o to, że dopuszcza się notorycznych kradzieży, co naraziło E.S. na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanego przez nią stanowiska

tj. o czyn z art. 212 § 2 kk

1. Oskarżonego Marka Radziszewskiego w miejsce zrzuconego mu aktem oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 24 sierpnia 2015 roku zamiesił na stronie internetowej Ostrów24.tv artykuł pod tytułem „Złodziejka z ZUS we Faktach TVN”, w którym pomówił E.S. o to, że będąc urzędnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kradła po godzinach w ostrowskich sklepach, co naraziło E.S. na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanego przez nią wówczas stanowiska starszego inspektora w Referacie Egzekucji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tj. za winnego czynu z art. 212 § 2 k.k i za to na podstawie art. 212 § 2 k.k wymierza mu karę 4 /czterech/ miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując go w tym okresie – na podstawie art. 35 § 1 k.k. – do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze 20 /dwadzieścia/ godzin miesięcznie

2. Oskarżonego Tomasza Golę w miejsce zrzuconego mu aktem oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 25 sierpnia 2015 roku podczas swojej wypowiedzi w materiale telewizyjnym, który ukazał się na stacji TVN i TVN 24 i który dotyczył kradzieży butów w jego sklepach, pomówił E.S. o to, że dopuszczała się notorycznych kradzieży butów, działała bezczelnie i z premedytacją, co naraziło E.S. na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanego przez nią wówczas stanowiska starszego inspektora w Referacie Egzekucji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tj. za winnego czynu z art. 212 § 2 k.k i za to na podstawie art. 212 § 2 k.k wymierza mu karę grzywny w wysokości 80 /osiemdziesiąt/ stawek dziennych określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 /czterdzieści/ złotych

3. Na podstawie art. 212 § 3 kk orzeka wobec każdego z oskarżonych nawiązkę na rzecz oskarżycielki prywatnej E.S. w kwocie po 2.000,00 złotych

4. Na podstawie art. 215 kk orzeka podanie wyroku w części dotyczącej obu oskarżonych do publicznej wiadomości.

5. Na podstawie art. 628 pkt 2 k.p.k. i art. 633 kpk zasądza od oskarżonego Marka Radziszewskiego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, a w tym na podstawie art. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych wymierza mu opłatę w wysokości 120,00 zł.

6. Na podstawie art. 628 pkt 2 k.p.k. i art. 633 kpk zasądza od oskarżonego Tomasza Gola na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1937 r. o opłatach w sprawach karnych wymierza mu opłatę w wysokości 320,00 zł.

7. Na podstawie art. 628 pkt 1 kpk zasądza solidarnie od oskarżonych Marka Radziszewskiego i Tomasza Gola na rzecz oskarżycielki prywatnej E.S. kwotę 3.990,00 zł. tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku z ustanowieniem pełnomocnika i opłatą od prywatnego aktu oskarżenia.

SSR Joanna August-Witczak”

redaktor wlkp24.info
redakcja@wlkp24.info