I Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

0

Porządek Sesji Rady Miejskiej – VIII kadencja
I Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.), Komisarz Wyborczy w Kaliszu II zwołuje I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10.oo w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie I Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy w Kaliszu II
Adam Jan Plichta

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick