Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

0

Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V Interpelacje i wnioski radnych.

VI Podjęcie uchwał w sprawie:
1. powołania Komisji Rewizyjnej,
2. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
3. powołania komisji stałych Rady Miejskiej,
4. wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej.

VII Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
VIII Wolne wnioski i informacje.
IX Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Lisiecki

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick