LII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

3

Uprzejmie zapraszam na LII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 26 września 2018 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, Al. Powstańców Wielkopolskich 14.

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej.
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
V Interpelacje i wnioski radnych.

VI Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

3) określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

4) ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,

5) regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

6) zmiany Uchwały Nr XLIV/428/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które tworzą wydzielony rachunek dochodów, źródła dochodów, przeznaczenie tych dochodów oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski korzystających z programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski”,

8) ustalenia statutu Osiedla Nr 1 „Śródmieście” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

9) ustalenia statutu Osiedla Nr 2 „Wenecja” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

10) ustalenia statutu Osiedla Nr 3 „Krępa” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

11) ustalenia statutu Osiedla Nr 4 „Jana Pawła II” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

12) ustalenia statutu Osiedla Nr 5 „Pruślin” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

13) ustalenia statutu Osiedla Nr 6 „Kamienice Stare” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

14) ustalenia statutu Osiedla Nr 7 „Zacisze-Zębców” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

15) ustalenia statutu Osiedla Nr 8 „Odolanowskie” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

16) ustalenia statutu Osiedla Nr 9 „Nowe Parcele” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

17) ustalenia statutu Osiedla Nr 10 „Parcele Zacharzewskie” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

18) ustalenia statutu Osiedla Nr 11 „Powstańców Wielkopolskich” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

VII Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
VIII Wolne wnioski i informacje.
IX Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/Marian Herwich/

3 KOMENTARZE

  1. Nieobecność BK to jawne lekceważenie wyborców. Dziwię się, że pani Prezydent, która nie chce przychodzić na Sesje Rady Miejskiej, chce startować na kolejną kadencję i budować miasto „dobre dla ludzi”. Niech ta pani skończy urzędowanie już i idzie na emeryturę.

Skomentuj Hanna Anuluj odpowiedź

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick