LI Sesja Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 30.08.2018

4

 

Proponowany porządek obrad

 

I             Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z  L Sesji Rady Miejskiej.

IV           Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V            Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XLIX do LI Sesji Rady Miejskiej.

VI           Interpelacje i wnioski radnych.

 

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

3. procesu rozwiązania spółki działającej pod firmą Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna,

4. zmiany uchwały nr XL/397/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

5. zmiany uchwały nr XXXI/356/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie,

7. zaliczenia dróg w rejonie ul. Promienistej do kategorii dróg gminnych,

8. zaliczenia dróg w rejonie ul. Wojska Polskiego i Dworcowej do kategorii dróg gminnych,

9. zaliczenia dróg w rejonie ul. Różanej do kategorii dróg gminnych,

10.zaliczenia dróg w rejonie ul. Grodzieńskiej do kategorii dróg gminnych,

11.zaliczenia dróg w rejonie ul. Grześkowiaka do kategorii dróg gminnych,

12.wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza 2a,

13.utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,

14.skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

VIII         Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX           Wolne wnioski i informacje.

X            Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ … /

 /Marian Herwich/  

4 KOMENTARZE

  1. Pan Szmaj żyje w odwróconej rzeczywistości. Pieniądze na sport młodzieży i dzieci można rozdysponować za pomocą referatu sportu urzędu miejskiego, bez powoływania do tego oddzielnego ciała generującego dodatkowe koszty. I tak dalej – gościu pier…li bzdury.

  2. Co to za teatr odstawia ta Klimkowa , sesja dotyczy nie tylko likwidacji tego CYRKu.Mimo, że na sesjach ma status gościa to jej obecność powinna być obowiazkowa jak i prezesów.

  3. Taką mamy transparętność Pani Klimek. Sami Radni to pokazują. Odpowiedzi na interpelacje albo nie ma, a jak są to nie na temat i wymijające. Skandal!!! Najwyższy czas skończyć z BIZNACJUM Pani Klimek.

  4. Będę to przypominała. 5 pkt programu Pani Klimek likwidacja HOLDIKOMU. Niespelniony sztandarowy punkt programu. Pani Klimek zmieniła tylko szyld na CRK.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick