ZENON ŚWIDERSKI

* 07.12.1922   + 30.03.2017
0

Zenon Świderski urodził się w Kobylinie 7 grudnia 1922 roku. Był synem powstańca wielkopolskiego Stanisława Świderskiego. W rodzinnym mieście uczęszczał do Szkoły Powszechnej, a w 1932 roku wstąpił do utworzonej przy niej drużyny harcerzy. W 1939 roku ukończył gimnazjum im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. W połowie sierpnia został gońcem i rozwoził karty mobilizacyjne. W czasie okupacji hitlerowskiej włączył się w tworzenie konspiracyjnych struktur ZHP. Jako harcerz i żołnierz Armii Krajowej działał w ruchu oporu na terenie Kobylina i powiatu krotoszyńskiego. Redagował okupacyjną gazetę ,,Orlęta’’. Uczestniczył w zbiórkach żywności i odzieży dla wygnanych z Kobylina, przesyłaniu paczek do Generalnej Guberni oraz w kolportowaniu wiadomości. Z wykształcenia był ekonomistą. Po wojnie pracował jako księgowy w Banku Spółdzielczym w Kobylinie, a następnie podjął pracę w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w pobliskich Smolicach. Z tą firmą był związany do końca swojej kariery zawodowej. Na emeryturę przeszedł w latach 80-tych. Zenon Świderski był niezwykle aktywnym społecznikiem. Przez szereg lat był członkiem kolegialnych organów samorządowych miasta i gminy, działaczem większości lokalnych organizacji społecznych. Jego życiową pasją była piłka nożna. W 1945 roku reaktywował klub „Piast” Kobylin. Od tego czasu, aż do 1992 roku pełnił w nim funkcję prezesa. Od najmłodszych lat działał w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie. Był autorem licznych publikacji na temat historii ziemi kobylińskiej. Prowadził starania na rzecz utworzenia szeregu miejsc pamięci narodowej. W latach 1970 – 1974 był jednym z pomysłodawców utworzenia izby muzealnej, obecnego Muzeum Ziemi Kobylińskiej. W 1977 roku należał do założycieli Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego, a następnie przez szereg lat był jego prezesem. Ogromną wagę przykładał do przekazywania swej wiedzy młodszym pokoleniom. Dzielił się nią chętnie podczas spotkań w bibliotece. Był pomysłodawcą i organizatorem kobylińskiego Biegu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, który odbywa się co roku w kwietniu. Należał do grona harcerzy – seniorów, których staraniem w 1992 roku wzniesiono na Alejach Powstańców Wielkopolskich obelisk poświęcony kobylińskim harcerzom „Szarych Szeregów”. Od 2005 roku należał do Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Ogniwo” w Kobylinie. Uczestniczył praktycznie w każdej społecznej inicjatywie w mieście. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, w tym m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi RP, Krzyżem Armii Krajowej, medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”, Złotym Znakiem Związku OSP. Legitymował się stopniem porucznika Wojska Polskiego. Zmarł 30 marca 2017 roku. Pochowany został w Kobylinie. (Fot. Reprodukcja Janusz Wójtowicz)

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick