ZBIGNIEW USZYCKI

* 07.01.1939   + 17.01.1992
0

Zbigniew Uszycki urodził się 7 stycznia 1939 roku w Warszawie. Niemal cały okres okupacji hitlerowskiej spędził wraz z rodziną w stolicy. Po upadku Powstania Warszawskiego, jesienią 1944 roku rodzice przenieśli się do Lublina, gdzie rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Kilka lat później ojciec Zbigniewa – z zawodu lekarz weterynarii – otrzymał pracę w Zakładach Mięsnych w Kępnie. Wiązało się to z kolejną zmianą miejsca zamieszkania całej rodziny. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące Zbigniew Uszycki ukończył właśnie w tym mieście. Po egzaminach dojrzałości wybrał kierunek pokrewny z profesją ojca. W roku 1956 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Siedem lat później otrzymał dyplom lekarski. Swój staż podyplomowy odbył w Kaliszu. W latach 1964-1966 był lekarzem jednostki wojskowej w Szczecinku, w stopniu podporucznika. Następnie rozpoczął pracę w Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu. Był tam zatrudniony jako kierownik Działu Dawców oraz w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym. W latach 1970-1972 Zbigniew Uszycki był kierownikiem Przychodni Obwodowej w Kaliszu. Równocześnie przez pięć lat pracował na I Oddziale Wewnętrznym Szpitala Miejskiego im. Przemysła II w Kaliszu – początkowo jako wolontariusz, później na zatrudnieniu godzinowym. W 1971 roku uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z zakresu chorób wewnętrznych. W następnym roku objął stanowisko dyrektora Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu (później funkcjonującej jako Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa). Jego zasługą jest jej rozbudowa i wysoki, uznawany w skali krajowej poziom. W 1980 roku Zbigniew Uszycki uzyskał specjalizację w zakresie transfuzjologii. Od 1987 roku był członkiem Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jako instruktor zaangażowany był w pracę Komendy Hufca ZHP w Kaliszu (od 1967 roku). Był ponadto działaczem PCK, aktywnym członkiem Hospicjum w Kaliszu i Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Przez wiele lat udzielał się w zarządzie Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, ostatnio jako sekretarz. Był też sekretarzem redakcji Serwisu Informacyjnego – wydawnictwa kaliskiej delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Za swoją pracę zawodową i społeczną odznaczony był m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1976), Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta (1985), honorową odznaką PCK II stopnia. Zmarł 17 stycznia 1992 roku, w wieku 53 lat. Rada Miejska Kalisza 1 czerwca 1992 roku przyznała mu pośmiertnie tytuł ,,Zasłużony dla miasta Kalisza’’.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick