WŁADYSŁAW SKOWROŃSKI

* 27.06.1857   + 04.12.1920
2

Władysław Skowroński urodził się 27 czerwca 1857 roku w miejscowości Chlewo koło Sieradza. Przyszedł na świat w rodzinie szlacheckiej herbu Tępa Podkowa Odmieniona. Jego ojciec Antoni Skowroński oraz stryjowie walczyli w powstaniu styczniowym. Z obawy przed represjami władz carskich rodzina Skowrońskich przeniosła się po upadku powstania na teren zaboru pruskiego, gdzie znalazła schronienie u księcia Bogusława Radziwiłła w Antoninie. Władysław Skowroński kształcił się w seminariach nauczycielskich w Poznaniu i Rawiczu. Był uzdolniony muzycznie. Posiadał umiejętność gry na skrzypcach, wiolonczeli i organach. Świadectwo dojrzałości otrzymał 30 maja 1877 roku. W tym samym roku złożył też przysięgę nauczycielską. Egzamin kwalifikacyjny do zawodu nauczyciela zaliczył w dniu 15 maja 1880 roku. W kolejnych latach uzyskał uprawnienia nauczyciela gimnastyki i rysunków, a także języka polskiego, języka niemieckiego i religii. Od 1877 roku uczył jako praktykant w szkole podstawowej w Kochłowach koło Ostrzeszowa, będąc tam od 1880 roku nauczycielem etatowym. W 1881 roku podjął pracę w katolickiej szkole podstawowej w Ostrowie. Od 1 kwietnia 1902 roku był jej rektorem. Dodatkowo w latach 1896 – 1914 był nauczycielem pozaetatowym w Królewskim Gimnazjum Męskim w Ostrowie, gdzie w najniższych klasach nauczał rysunków. W placówce tej był, po śmierci księdza Wincentego Głębockiego (w lutym 1903 roku), ostatnim polskim nauczycielem. Był ponadto prywatnym nauczycielem rysunku i malarstwa hrabianki Gustawy Szembekówny, córki dziedzica dóbr wysockich. Władysław Skowroński nie tylko pracował jako nauczyciel, ale również zajmował się działalnością artystyczną. Był autorem wielu rzeźb i obrazów. Spod jego ręki wyszły między innymi portrety założycieli i patronów ostrowskiego gimnazjum Wojciecha Lipskiego i ks. Jana Kompałły. Namalował obraz św. Rocha w kościele w Ołoboku oraz obraz Chrystusa błogosławiącego chleb i wino w kościele parafialnym w Śnieciskach koło Środy Wielkopolskiej. Restaurował także stare obrazy, m.in. obraz znajdujący się w głównym ołtarzu kościoła w Ołoboku. Zmarł na zawał 4 grudnia 1920 roku w Ostrowie, w wieku 63 lat. Pochowany został na starym cmentarzu w Ostrowie. Pozostawił czworo dzieci z dwóch małżeństw. Znaczna część dorobku artystycznego Władysława Skowrońskiego, przechowywana po jego śmierci przez jednego z synów, uległa zniszczeniu przez hitlerowców podczas II wojny światowej.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick