Włodzimierz Ziółkowski

* 18.02.1937   + 22.02.2011
0

Włodzimierz Ziółkowski urodził się w dniu 11 kwietnia 1937 roku w Ostrowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki. Po jej ukończeniu w roku 1951 rozpoczął naukę w Gimnazjum Męskim. W czasie swej edukacji gimnazjalnej był czynnym członkiem Szkolnego Klubu Sportowego Venetia. Maturę zdał w roku 1955. Zaraz po egzaminach dojrzałości podjął pracę w Polskich Kolejach Państwowych w Ostrowie, zdobywając zawód dyżurnego ruchu. Pracował też w Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych. Pracując znajdował czas na czynne uprawianie sportu. W Klubie Sportowym Ostrovia był zawodnikiem sekcji koszykarskiej. Poza pracą zawodową szeroko udzielał się w życiu społecznym naszego miasta. Włodzimierz Ziółkowski był zapalonym turystą. Należał do Koła Przewodników Terenowych, działającego przy oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Ostrowie  Wielkopolskim. Przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu tego koła. Ponadto przez ponad trzydzieści lat prowadził jego kronikę, dokumentując wiele imprez i innych wydarzeń z dziedziny turystyki. Posiadał uprawnienia przewodnickie na teren Ziemi Wielkopolskiej wraz ze Szlakiem Piastowskim, na Szlak Orlich Gniazd oraz na Trasę Warszawską. Był członkiem Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej w Kaliszu i instruktorem przewodnictwa. Zajmował się pilotażem wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Turystyka nie była jego jedyną pasją. Znany był ponadto także jako chórzysta. Był czynnym członkiem trzech chórów w Ostrowie. Przez okres ponad trzydziestu lat śpiewał w chórze przy parafii św. Antoniego. Natomiast do chóru istniejącego przy parafii Najświętszej Marii Panny należał przez okres ponad dwudziestu lat. Był również członkiem chóru „Cichy Kącik”, działającego przy Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Za swoją aktywną pracę społeczną na polu turystyki uhonorowany został Złotą Honorową Odznaką Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. Posiadał również Odznakę Śpiewaczą w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym. Był członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Alma Mater Ostroviensis. Włodzimierz Ziółkowski zmarł 22 lutego 2011 roku.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick