Maria Zgolińska

* 08.08.1947   + 23.11.2002
0

Maria Zgolińska była długoletnim dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie. Urodziła się 8 sierpnia 1947 roku. W 1973 roku  zdobyła wykształcenie średnie bibliotekarskie, a w 1981 roku uzyskała dyplom magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1966 roku została zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Raszkowie, z którą związana była przez całe swoje życie zawodowe. Kierując nią, osiągała od samego początku bardzo dobre wyniki czytelnicze. Starała się gromadzić księgozbiór zgodnie z potrzebami środowiska. Za swoją prace i zaangażowanie w rozwój czytelnictwa zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia. Z bardziej znaczących można wymienić zwycięstwo w 1978 roku we współzawodnictwie wiejskich bibliotek byłego województwa kaliskiego, w ramach którego raszkowska biblioteka otrzymała pianino. Od  7 lutego 1991 roku powierzono jej dodatkową funkcję dyrektora M-GOK w Raszkowie. W 1998 roku z okazji jubileuszu 50-lecia biblioteki  Maria Zgolińska wystąpiła z wnioskiem o nadanie bibliotece imienia Adama Mickiewicza. Za swój największy sukces uważała reaktywowanie po latach chóru Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie. Jak sama wielokrotnie podkreślała, do podjęcia tej inicjatywy czuła się wręcz zobowiązana z racji tego, iż pierwszym prezesem dawnego chóru, założonego w roku 1899, był jej dziadek, Maksymilian Wabiński.
Dzięki jej staraniom w Raszkowie powstały również dwa amatorskie teatry – dla dzieci i dla dorosłych. W tym samym czasie utworzony został także dziecięco-młodzieżowy zespół wokalny „Familijny Blues”. Na potrzeby lokalnego środowiska Maria Zgolińska stworzyła warunki do nauki gry na instrumentach muzycznych oraz nauki tańca współczesnego i nowoczesnego. Dzięki temu powstały dziecięce i młodzieżowe grupy taneczne „Zeta” oraz „Puls”, które zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia. Jako animator kultury działający na terenie małego miasteczka, Maria Zgolińska zawsze stawiała sobie nowe, ambitne wyzwania i cele, które z wytrwałością realizowała. W 1999 roku nawiązała współpracę z Teatrem Polskim z Poznania, który na deskach raszkowskiej sceny wystawił „Śluby panieńskie” oraz spektakl teatralno-muzyczny „Nasza jest noc”. Angażowała się też w działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Raszkowskiej. Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Otrzymała m.in.  Nagrodę Animatora Kultury 2000, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia we współzawodnictwie wiejskich placówek kultury, Odznakę Honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrną Odznakę Honorową LZS oraz Brązową i Srebrną Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Maria Zgolińska zmarła w wieku 55 lat, 23 listopada 2002 roku.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick