Czesław Wilczyński

* 29.08.1929   + 15.11.2010
0

Czesław Stefan Wilczyński był zasłużonym nauczycielem i wychowawcą młodzieży w wielkopolskich szkołach. Urodził się 29 sierpnia 1929 roku w Poznaniu. Jego ojciec Stefan był powstańcem wielkopolskim, cenionym krojczym i krawcem. Matka Teresa zajmowała się domem. Czesław nie miał rodzeństwa. Edukację w szkole powszechnej przerwała mu wojna. Mając 14 lat musiał podjąć pracę jako robotnik rolny w szkółce drzew owocowych przy ulicy Listopadowej w Poznaniu. Po wojnie wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. Kształcił się w Gimnazjum Ogrodniczym w Trzciance Nowotomyskiej, a następnie w Koźminie Wlkp. (w Zamku). Pracę zawodową rozpoczął w Państwowym Liceum Rolniczym w Białej koło Trzcianki (1951-1952). W roku 1952 ożenił się z Anną Marią Zimorską i zamieszkał w Ostrowie Wlkp. Małżeństwo to miało czwórkę dzieci – Grażynę, Teresę, Ryszarda i Janinę. W latach 1952-1954 odbywał służbę wojskową. Po jej zakończeniu przez rok pracował w Państwowym Technikum Hodowlanym w Środzie Wlkp. Potem przeniósł się do Państwowego Technikum Rolniczego w Przygodzicach, gdzie był zatrudniony przez trzydzieści lat, do roku 1985. W 1964 roku zamieszkał na terenie tej szkoły. Studia inżynierskie ukończył w 1959 roku, a magisterskie w 1978 roku w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu (dziś Uniwersytet Przyrodniczy). Uczył przedmiotów zawodowych: ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych, uprawy roślin, warzywnictwa, sadownictwa, ogrodnictwa, kwiaciarstwa. Prowadził zajęcia praktyczne i kontrole praktyk uczniowskich w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych i w prywatnych gospodarstwach rolnych na terenie Wielkopolski. W latach 1976 i 1977 zorganizował i był opiekunem praktyk w gospodarstwach rolniczych w Niemczech. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw szkół filialnych. Był opiekunem drużyny ZHP im. Stefana Czarnieckiego, Koła Młodych Rolników i  Ekonomistów oraz Sekcji Plastycznej. Zainicjował szkolne wystawy z zakresu uprawy i hodowli roślin, akcję „Uczniowie – szkole” oraz msze św. za zmarłych wychowanków. Razem z uczniami zaangażował się w pomoc dla Trzeciego Świata. Prowadził wykłady i zajęcia podczas kursów rolniczych w różnych miejscowościach Wielkopolski. Pracował z pasją. Zawsze był zatroskany o sprawy edukacji młodego pokolenia. Był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przyczynił się do zaistnienia w szkole NSZZ „Solidarność”. W wyborach 4 czerwca 1989 roku, a następnie w wyborach prezydenckich i samorządowych był członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej w Przygodzicach i mężem zaufania. Był jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Przygodzic. Za swoją pracę otrzymał: Złotą Odznakę ZNP (1971), medal „Za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego” (1971), tytuł „Zasłużony pracownik rolnictwa” (1974), Złoty Krzyż Zasługi (1975); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1985) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990). Zmarł 15 listopada 2010 roku w Przygodzicach. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Poznaniu-Smochowicach.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick