Anna Wilczyńska

* 26.07.1931   + 30.03.2013
0

Anna Maria Wilczyńska była długoletnim kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Przygodzicach. Urodziła się 26 lipca 1931 roku w Ołoboku (powiat ostrowski) jako córka Weroniki i Teodora Zimorskich. Była najstarszą z trojga rodzeństwa. Miała siostrę Teodorę i brata Jerzego. Ojciec pracował jako stolarz na Fabryce Wagon. Matka zajmowała się domem. W 1938 roku rodzina przeniosła się do Ostrowa. Anna rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej przy ulicy Gimnazjalnej. Na skutek eksmisji po wybuchu II wojny światowej rodzina znalazła się ponownie w Ołoboku, gdzie przeżyła lata okupacji. Po powrocie do Ostrowa Anna podjęła naukę w Szkole Podstawowej przy ulicy Starowiejskiej (obecnie ulica Profesora Kaliny). Po przyśpieszonym kursie na etapie podstawowym uczęszczała do Gimnazjum im. Emilii Sczanieckiej, a następnie do Państwowego Liceum i Gimnazjum dla Dorosłych w Ostrowie. W czerwcu 1950 roku została zatrudniona w Starostwie Powiatowym. W Powiatowej Radzie Narodowej pracowała do 1961 roku. W 1952 roku wyszła za mąż za Czesława Wilczyńskiego. Małżeństwo to miało czworo dzieci – Grażynę, Teresę, Ryszarda i Janinę. W latach 1961-1964 zajmowała się wychowaniem dzieci. Pod koniec 1964 roku z całą, wówczas już sześcioosobową, rodziną przeprowadziła się do Przygodzic. Pracę zawodową podjęła ponownie w marcu 1965 roku w Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Przygodzicach. Prowadziła nie tylko bibliotekę na miejscu, ale zakładała też punkty biblioteczne w Jankowie Przygodzkim, w Chynowie, w Wysocku Małym i w Topoli Wielkiej. Poszukiwała lokali dla tych punktów i osób prowadzących, które przygotowywała do nowych obowiązków. Prowadziła systematyczną współpracę z nimi. Troszczyła się o księgozbiór poszczególnych miejsc, kupowała książki. Przeprowadzała też okresowo wymianę książek z punktami bibliotecznymi, a także z powstałymi wcześniej filiami w Czarnymlesie i w Dębnicy. Anna Wilczyńska realizowała także inne zadania biblioteki, do których należało prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej. Obejmowała ona m.in. organizację ogólnopolskich akcji czytelniczych, jak np. Dni Kultury, Oświaty Książki i Prasy czy ,,Niedziela na wsi'', przygotowywanie wystaw i przedstawień promujących czytelnictwo, konkursów czytelniczych i plastycznych, lekcji bibliotecznych, spotkań z autorami. Bibliotekę odwiedzili wówczas Eugeniusz Paukszta (kilkakrotnie), Jerzy Korczak, Nikos Chadzinikolau, Ryszard Kłyś i Waldemar Kotowicz. W czasie swojej pracy pięciokrotnie przenosiła bibliotekę do następnej siedziby. Prowadząc tak ożywioną działalność, równocześnie systematycznie podnosiła kwalifikacje. W roku 1988 ukończyła Studium Bibliotekarskie w Jarocinie. Gminną biblioteką kierowała aż do przejścia na emeryturę w roku 1991. Wśród czytelników i lokalnej społeczności cieszyła się dużym autorytetem, zawsze umiejętnie prowadząc czytelnika w jego poszukiwaniu wiedzy i kulturalnej rozrywki. Zmarła 30 marca 2013 roku w Ostrowie Wielkopolski. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Poznaniu-Smochowicach.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick