Janusz Wawrzyniak

* 28.07.1946   + 12.10.2006
0

Janusz Wawrzyniak był długoletnim pracownikiem Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim. Pracował również jako nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Poznańskiej. Był znanym animatorem życia kulturalnego. Urodził się w dniu 28 lipca 1946 roku. W latach 60-tych znalazł zatrudnienie w Zakładach Automatyki Przemysłowej, gdzie w czasie swojej kariery zawodowej przeszedł wiele szczebli awansu. W przedsiębiorstwie tym był m.in. głównym technologiem i zastępcą dyrektora do spraw technicznych. W latach 90-tych postanowił rozpocząć własną działalność gospodarczą. Łączył ją z pracą w charakterze nauczyciela w Zespole Szkół Technicznych.  Uczył tam podstaw przedsiębiorczości. Był także opiekunem działających w szkole  młodzieżowych miniprzedsiębiorstw. Był inicjatorem i komisarzem Regionalnych Targów Młodzieżowej Przedsiębiorczości ,,Kreator’’, w których brały udział młodzieżowe firmy działające w szkołach ponadgimnazjalnych nie tylko południowej Wielkopolski, ale również Dolnego Śląska.
– Miniprzedsiębiorstwo to najlepsza, praktyczna nauka biznesu i ekonomii. Często zdarza się, że uczniowie uczestniczący w takich warsztatach zakładają w przyszłości własne przedsiębiorstwa – wielokrotnie podkreślał Janusz Wawrzyniak. 
Jego ówcześni uczniowie wspominają go bardzo ciepło.  Był dla nich niekwestionowanym autorytetem i fachowcem w swojej dziedzinie. Janusz Wawrzyniak wraz z Wiesławem Szymczykiewiczem i Eugeniuszem Namysłem był autorem poradnika do nauki podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Publikacja ta została napisana przez praktyków, którzy zostali nauczycielami po wielu latach prowadzenia działalności gospodarczej. Szerszemu gronu ostrowian Janusz Wawrzyniak znany był jako wielki miłośnik i donator kultury. Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin. Aktywnie udzielał się również w ostrowskim kole Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.
– Był człowiekiem  wielkiej kultury, bardzo oddanym muzyce i innym ludziom – wspomina go prezes koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Jerzy Koralewski.
Janusz Wawrzyniak zmarł nagle w wieku 60 lat, 12 października 2006 roku.

 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick