Stanisław WAŃSKI

* 14.03.1917   + 29.03.1999
0


Stanisław Wański urodził się 14 marca 1917 roku w Poznaniu, jako ostatnie, siódme dziecko Walentego i Józefy  z Osuchów. Ojciec pracował jako urzędnik państwowy w Urzędzie Miar i Wag. W roku 1928 został przeniesiony służbowo do Ostrowa i zamieszkał w tym mieście razem ze swoją rodziną. W Ostrowie Stanisław ukończył czwartą klasę szkoły powszechnej, po której rozpoczął naukę w Gimnazjum Męskim. Po uzyskaniu  w 1934 roku tzw. małej matury, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny, zmuszony był przerwać swoją dalszą naukę. W okresie gimnazjalnym był czynnym harcerzem. Należał do V Drużyny Harcerskiej im. Tomasza Zana. Z powodzeniem uprawiał łyżwiarstwo na nieistniejącym już obecnie Stawie Szulca w Ostrowie. Był jednym z najlepszych zawodników, nie tylko  w mieście. Po odejściu  ze szkoły zdecydował się na zawód radiomechanika. Zdobył niezbędne kwalifikacje i  w tej profesji  pracował przez kika kolejnych lat, do momentu wybuchu II wojny światowej. Pracę łączył  z dużą aktywnością na polu harcerskim. Przeniósł się do I Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki, w której pełnił funkcje kierownicze. Uczestniczył w wielu obozach harcerskich, zdobywając stopień ,,harcerza orlego''. Podczas okupacji Stanisław Wański nie pozostał bierny. Już w listopadzie 1939 roku pracował w tajnym harcerstwie w ramach swojej drużyny, a następnie kontynuował tę działalność pod szyldem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Prowadził ją do grudnia 1942 roku, kiedy to aresztowano jego komendanta. W 1944 roku, decyzją władz okupacyjnych, został wywieziony do przymusowego kopania rowów w rejonie Wielunia. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku wrócił do Poznania. Podjął przerwaną naukę i zdał egzaminy dojrzałości, a następnie rozpoczął studia na Akademii Handlowej w Poznaniu. W tym czasie był czynnym zawodnikiem akademickiej sekcji wioślarskiej. W 1951 roku zawarł związek małżeński z Urszulą Norek, z którą miał dwie córki. Studia zakończył uzyskaniem dyplomu magistra ekonomii. Pracował na stanowisku głównego księgowego oraz  przysięgłego biegłego księgowego. W 1977 roku zakończył swoją karierę zawodową i przeszedł na zasłużoną emeryturę. Należał do aktywnych członków organizacji zrzeszającej kombatantów. Przez wiele lat uczestniczył w zebraniach i przedsięwzięciach Konwentu Seniorów Ostrowian w Poznaniu. Stanisław Wański zmarł w dniu 29 marca 1999 roku na zawał serca. Miał 82 lata. Pochowany został na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick