Walenty Szloch

* 07.01.1917   + 29.04.1973
0

Walenty Szloch był długoletnim nauczycielem ostrowskich szkół. Urodził się w dniu 7 stycznia 1917 roku w Samborze koło Lwowa, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Przyszedł na świat w rodzinie robotniczej. Jego rodzicami byli Wojciech i Cecylia z domu Kawecka. Jako dziecko razem z rodziną przeniósł się do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie ukończył szkołę powszechną. Następnie, od roku 1927, uczęszczał do Gimnazjum Męskiego w Ostrowie, gdzie w roku 1936 pomyślnie zdał egzaminy maturalne i uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku podjął studia na Wydziale Geograficzno-Przyrodniczym Państwowego Pedagogium Koedukacyjnego w Poznaniu. Jednocześnie pracował jako nauczyciel w Poznaniu. W 1937 roku ukończył w Grudziądzu Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii. Krótko przed wybuchem II wojny światowej został zmobilizowany i wziął udział jako oficer w kampanii wrześniowej 1939 roku. Walczył m.in. w bitwie pod Kamionką Strumiłową, która rozegrała się 21 września. Polska kawaleria zaatakowała wówczas szarżą piechotę niemiecką przygotowującą się do uderzenia na polskie pozycje. Niemiecka piechota opuściła zajmowane stanowiska i rozpoczęła odwrót. W trakcie jednej z potyczek Walenty Szloch dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł. Okres okupacji hitlerowskiej spędził na terenie Generalnej Guberni. W latach 1940-1945 uczył w Publicznej Szkole Powszechnej w Ropicy Polskiej, w powiecie gorlickim. W 1945 roku wznowił przerwaną edukację i złożył egzamin dyplomowy na Wydziale Geograficzno – Przyrodniczym Państwowego Pedagogium w Poznaniu. Uzyskany dyplom uprawniał go do pracy w charakterze nauczyciela szkół powszechnych.  W latach 1946-1947 był zatrudniony na PKP w Ostrowie jako pracownik odcinka silnych prądów. W 1946 roku prowadził zajęcia na kursie w zakresie klasy siódmej dla pracowników PKP w Ostrowie. W roku szkolnym 1945/1946 uczył geografii na kursie klasy wstępnej w Gimnazjum Męskim w Ostrowie, a w roku szkolnym 1948/1949 uczył przyrody w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie. W okresie od 1 września 1947 roku do 1950 roku pracował także w Szkole Podstawowej nr 7. W 1949 roku był nauczycielem  w Państwowym Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Ostrowie. W latach 1952-1954 sam uczęszczał do Studium Zaocznego Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, na kierunek geograficzno-przyrodniczy. Uzyskał tam status nauczyciela szkół średnich. W latach 1956-1959 uczył ponownie w II Liceum
Ogólnokształcącym w Ostrowie. Natomiast w latach 60-tych był nauczycielem  geografii w I Liceum Ogólnokształcącym. Zawarł związek małżeński z Haliną z domu Dolata. Zmarł w dniu 29 kwietnia 1973 roku, w wieku 56 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick