BOGDAN SZEMBEK

* 14.12.1901   + 30.03.1956
0

Hrabia Bogdan Szembek był ostatnim właścicielem  dóbr w Wysocku i Sadowiu, zasłużonym działaczem społecznym i narodowościowym. Urodził się 7 sierpnia 1880 roku w Wysocku Wielkim, jako syn Stanisława Feliksa i Augustyny z Zawiszów. Ukończył gimnazjum w Ostrowie, a po maturze uzyskanej w roku 1899 studiował rolnictwo i ekonomię we Wrocławiu. 21 marca 1901 roku został formalnie właścicielem Wysocka Wielkiego. Odziedziczony po przedwcześnie zmarłym ojcu majątek był zadłużony i zaniedbany. Młody hrabia postanowił go ratować. Dzięki niemu gospodarstwo w krótkim czasie osiągnęło dobry poziom. W latach 1902-1903 odbył służbę wojskową w 1 pułku ułanów w Miliczu. Nie został oficerem rezerwy, gdyż nie chciał wiązać się z zaborcą. W dniu 24 stycznia 1905 roku w Krakowie poślubił Zofię Ponińską (1883 – 1930). Podczas I wojny światowej był skarbnikiem na powiat Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Podczas wydarzeń Republiki Ostrowskiej w listopadzie 1918 roku wybrano go prezesem Powiatowej Rady Ludowej, ale tego stanowiska nie przyjął. Został jej wiceprezesem, a potem komendantem Straży Ludowej na powiat ostrowski. Został również wybrany na delegata z powiatu ostrowskiego na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, odbywający się w dniach  3–5 grudnia 1918 roku. Jego majątek był źródłem zaopatrzenia dla powstańców wielkopolskich w pierwszym okresie zrywu. Sam również brał w nim udział, m.in. współorganizował wyzwolenie Krotoszyna. Za tę działalność hrabia Szembek otrzymał Krzyż Niepodległości. W roku 1922 został podporucznikiem rezerwy. Należał do wielu organizacji i stowarzyszeń na terenie powiatu ostrowskiego, takich jak Towarzystwo Czytelni Ludowych, Bank Ludowy, Rada Gromadzka, Rada Gminna, Spółka Ziemska w Ostrowie. Piastował funkcje  prezesa Ziemstwa, wicepatrona Towarzystwa Robotników, sekretarza i prezesa Towarzystwa Rolniczego Pleszewsko – Odolanowskiego. Był działaczem komisji ds. robotniczych przy Centralnym Towarzystwie Gospodarczym. Należał do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Przez 25 lat prezesował Kółku Rolniczemu w Wysocku Wielkim. W roku 1932 hrabia Bogdan Szembek, zachęcony przez Prymasa Polski, ks. kardynała Augusta Hlonda, wydzielił ze swoich posiadłości w pobliskim Sadowiu 10 hektarów terenu pod budowę klasztoru dla oo. Pasjonistów. W okresie międzywojennym wspólnie z profesorem Józefem Kostrzewskim prowadził badania archeologiczne w rejonie Wysocka. Po II wojnie światowej decyzją władz komunistycznych w Polsce Szembek nie mógł zbliżyć się do swych dawnych posiadłości na odległość mniejszą niż 100 kilometrów. Z tego powodu zamieszkał w Gorzowie Wielkopolskim. Tam zmarł dnia 30 marca 1956 roku, w wieku 75 lat. Pochowany został w rodzinnym Wysocku. Uhonorowany jest swoim portretem w galerii profesorów i wybitnych wychowanków Królewskiego Katolickiego Gimnazjum Męskiego w Ostrowie.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick