Władysław Szczepkowski

* 07.10.1868   + 13.06.1929
0

Władysław Szczepkowski był wybitnym działaczem niepodległościowym, właścicielem ziemskim. Urodził się 7 października 1868 roku w majątku rodzinnym w Sławinie pod Ostrowem. Był synem tamtejszego ziemianina Józefa Szczepkowskiego oraz Heleny z Brodowskich z Psar. Uczęszczał do Królewskiego Gimnazjum Męskiego w Ostrowie, gdzie w roku 1891  uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie przez dwa lata studiował na Wyższej Szkole Rolniczej w Berlinie.  Po studiach odbył roczną  służbę wojskową  w pruskich pułkach ułanów w Miliczu i w Jeleniej Górze. W roku 1904 poślubił Leokadię z Grabskich. Za część pieniędzy ze sprzedaży Sławina i posag żony nabył majątek Pacanowice (obecnie w powiecie pleszewskim), a po jego sprzedaży zakupił majątek Łęg koło Śremu, w którym spędził większą  część  swojego czynnego zawodowo życia. Nabytą podczas studiów fachową wiedzę Władysław Szczepkowski z powodzeniem wykorzystywał w praktyce. Jako pierwszy w Wielkim Księstwie Poznańskim zastosował sztuczne zraszania gruntu. W Łęgu rozpoczął również działalność polityczno – społeczną. Od roku 1911 był sekretarzem Śremskiego Towarzystwa Rolniczego, a od roku 1926 jego prezesem. Był również prezesem Rady Nadzorczej Towarzystwa ,,Spójnia’’, współzałożycielem i długoletnim członkiem  Towarzystwa Gospodarczego, przewodniczącym sekcji hodowli konia. W okresie zaborów uczestniczył w nielegalnej pracy niepodległościowo – gospodarczej. Od roku 1908  był jednym z sześciu członków tajnej organizacji przeciwwywłaszczeniowej ,,Obrona’’ kierowanej przez Zygmunta Chłapowskiego. Uczestniczył, jako delegat, w zwołanym na początku grudnia 1918 roku w Poznaniu Sejmie Dzielnicowym. Osobiście kierował przygotowaniami do powstania, jak i samym powstaniem na terenie powiatu śremskiego. W dniu 1 stycznia 1919 roku  Władysław Szczepkowski został jednogłośnie wybrany pierwszym polskim starostą w Śremie. Wiele działań powstańczych,  a potem urzędowych wspierał z własnych pieniędzy. W grudniu 1921 roku, po rezygnacji  z funkcji starosty, został prezesem Rady Nadzorczej Banku Poznańskiego Kredytowego i Generalnym Radcą Ziemstwa.  Należał do grupy konserwatystów, którzy po 1926 roku poparli rządy marszałka Józefa Piłsudskiego. Po sprzedaży Łęgu w roku 1923 zakupił w powiecie śremskim majątki Chaławy, Piotrowo i Białuty. Brał czynny udział w przygotowaniach do  Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. Zmarł na cukrzycę  w Karlowych Warach 13 czerwca 1929 roku, w wieku 60 lat. Za swoją działalność odznaczony był m.in. Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta i Krzyżem Walecznych. Pochowany został  w grobowcu rodzinnym w majątku brata.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick