Jan Stankowski

* 01.01.1934   + 04.09.2009
0

Prof. dr hab. Jan Stankowski był pomysłodawcą i twórcą Zakładu Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie. Urodził się 1 stycznia 1934 roku w Poznaniu. Szkołę podstawową ukończył w 1947 roku we Wschowie. W 1952 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w tamtejszym liceum ogólnokształcącym. Już w szkole średniej został laureatem olimpiady fizycznej. Studia na Uniwersytecie Poznańskim ukończył w roku 1956 dyplomem magistra. Cztery lata później został doktorem nauk matematyczno – fizycznych. W 1968 roku uzyskał habilitację, w 1974 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1979 roku – profesora zwyczajnego. Swoją karierę naukową rozpoczął w 1956 roku jako asystent na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, w Instytucie Fizyki PAN. Od 1966 roku był tam kierownikiem Zakładu Radiospektroskopii. W 1975 roku współorganizował, a następnie przez dziesięć lat był pierwszym dyrektorem Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. W 1977 utworzył Zakład Niskich Temperatur na terenie Zakładu Odgazowania Gazu Ziemnego w Odolanowie. Uznał, że placówka naukowa usytuowana przy źródle ciekłego helu pozwoli na wykorzystanie go do niskotemperaturowych badań. Kierował pracownią w Odolanowie w latach 1982-1996. W tym okresie czuł się w pełni obywatelem Ziemi Odolanowskiej. Podejmował wiele inicjatyw i angażował się w życie społeczne. Został za to uhonorowany medalem ,,Zasłużony dla Odolanowa''. To on w 1985 roku zapoczątkował organizowane regularnie każdego roku w Odolanowie warsztaty naukowe ,,Lato z helem’’, adresowane do studentów i uczniów szkół średnich. Zawsze miał czas dla młodzieży, która chciała się uczyć i poznawać fizykę. W 1998 roku został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Był uznanym autorytetem naukowym w kraju i za granicą, członkiem wielu organizacji naukowych i instytutów. Jego dorobek obejmuje ponad 300 publikacji, w tym kilkanaście monografii i podręczników, a także kilka zbiorów wykładów z fizyki. Był promotorem 28 prac doktorskich. Od 1990 roku uczestniczył w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Wielokrotnie był odznaczany i nagradzany w kraju i za granicą. Najważniejsze z odznaczeń to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka miasta Poznania oraz Medal im. Krzysztofa Ernsta Polskiego Towarzystwa Fizycznego za popularyzowanie fizyki. Pośmiertnie nagrodzony został przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego statuetką Złotego Hipolita wraz z nadaniem godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Był żonaty z Jadwigą z Jaskłowskich. Mieli troje dzieci – Małgorzatę, Agnieszkę i Tomasza. Zmarł 4 września 2009 w Poznaniu w wieku 75 lat. 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick