Włodzimierz Skup

* 28.02.1937   + 01.09.2014
0

Włodzimierz Skup urodził się 28 lutego 1937 roku w Równem, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Był jedynym dzieckiem swoich rodziców – Józefa Skupa i Marii z domu Zdziarskiej. Ojciec, zawodowy oficer Wojska Polskiego, zginął w Katyniu. W dniu 10 lutego 1940 roku matkę wraz z trzyletnim synem deportowano na wschód. Trafili do jednego z łagrów w rejonie Pietropawłowska, w Kazachstanie. Warunki życia był tam skrajnie trudne. Matka została zatrudniona w pobliskim kołchozie, ale głodowe racje żywnościowe nadszarpnęły jej zdrowie. Dopiero rok po zakończeniu wojny uzyskała zezwolenie na powrót do Polski. Prosto z pociągu repatriacyjnego została przetransportowana do szpitala w Poznaniu, gdzie zmarła 10 lipca 1946 roku. Dziewięcioletni Włodzimierz zamieszkał w domu dziecka. Nie zgodził się na adopcję ani przez dalszych krewnych ani przez obcą rodzinę. Swoją edukację rozpoczął w 1946 roku. Ukończył Szkołę Podstawową nr 4 w Bielsku – Białej oraz Technikum Mechaniczno – Elektrycznego w tym samym mieście. Na zakończenie nauki pomyślnie zdał egzamin przed komisją Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i wybrał studia na Wojskowej Akademii Technicznej. Po pięciu latach, w 1961 roku uzyskał dyplom, otrzymując tytuł magistra inżyniera mechanika w specjalności samochody i ciągniki. Jako młody oficer został skierowany do jednostki wojskowej w Ostrowie Wielkopolskim. Jego zadaniem było m.in. organizowanie szkolenia żołnierzy służby zasadniczej i szkolenie metodyczne kadry oficerskiej. Po kilku latach, ze względu na stan zdrowia, uzyskał zgodę komisji lekarskiej na odejście ze służby wojskowej. W 1966 roku stanął na ślubnym kobiercu z Wiesławą Pankallą. Z małżeństwa tego urodziło się dwoje dzieci – córka i syn. Włodzimierz Skup podjął pracę w Zakładach Sprzętu Mechanicznego, gdzie pełnił stanowisko zastępcy głównego technologa. W roku 1974 przeniósł się do Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego. Pracował tam początkowo jako główny mechanik, następnie przez 5 lat jako pierwszy zastępca dyrektora. W latach 1980-1982 zajmował stanowisko głównego specjalisty ds. organizacyjno – prawnych w Ostrowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego. Następnie przez kolejne osiem lat był dyrektorem naczelnym Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii Miejskiej. W 1988 roku był współzałożycielem Przedsiębiorstwa Produkcji i Usług ,,Ostbud’’, w którym do 1994 roku zasiadał w radzie nadzorczej. Przez wiele lat był wiceprzewodniczącym Krajowego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budownictwa Inżynieryjnego z siedzibą w Warszawie. Pod koniec swojej kariery zawodowej był dyrektorem handlowym spółki ,,Kademex’’. W połowie lat 90. przeszedł na emeryturę. Bardzo aktywnie udzielał się w Związku Sybiraków jako pełnoprawny członek. Przez kilkanaście lat był przewodniczącym komisji rewizyjnej ostrowskiego koła. Wraz z żoną doczekali się pięciorga wnucząt. Włodzimierz Skup zmarł 1 września 2014 roku, mając 77 lat.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick