Sylwester Sitarek

* 30.12.1923   + 03.05.2002
0

Sylwester Sitarek był wieloletnim nauczycielem wychowania fizycznego w ostrowskich i kaliskich szkołach. Urodził się 30 grudnia 1923 roku w miejscowości Grodzisk koło Jarocina. Jego rodzicami byli Władysław (z zawodu nauczyciel) i Weronika z domu Eckert. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, od 1936 roku kontynuował edukację w Gimnazjum Męskim w Ostrowie Wielkopolskim. Wybuch II wojny światowej przerwał jego dalszą naukę. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako robotnik w hurtowni kolonialnej oraz w ogrodnictwie, a także jako sanitariusz u doktora Heckego. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku podjął na nowo naukę w Gimnazjum Męskim i w dniu 12 lutego 1947 roku po zdaniu egzaminów maturalnych uzyskał tam świadectwo dojrzałości. Wybrał ten sam zawód, który wykonywał jego ojciec. W tym samym roku, po odbyciu kursu pedagogicznego w Krotoszynie uzyskał dyplom nauczyciela szkół podstawowych. W latach 1947–1948 Sylwester Sitarek uczył w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowie. Po studiach na Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu uzyskał w 1951 roku tytuł dyplomowanego wychowawcy fizycznego. Nakazem pracy w latach 1951–1952 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego kolejno w Czarnkowie i w Kaliszu. W tym drugim mieście dodatkowo pełnił również funkcję kierownika referatu wychowania fizycznego przy Wydziale Oświaty. Od 1 sierpnia 1952 roku do 1 września 1955 roku uczył w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Następnie przez dwa lata, do 30 sierpnia 1957 roku pracował w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym przy ówczesnej ulicy Ułańskiej w Ostrowie. W latach 1957–1961 był zatrudniony w Szkole Podstawowej w Sośniach. Stamtąd przeniósł się na dwa lata do Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowie. Następnie przez wiele lat był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 8 w Ostrowie. W tym czasie podjął studia magisterskie na Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Dyplom otrzymał w dniu 29 kwietnia 1970 roku, uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego. Swoją aktywność zawodową zakończył w roku 1980 z uwagi na uzyskanie drugiej grupy inwalidzkiej. Nie zakładał własnej rodziny. Sylwester Sitarek zmarł 3 maja 2002 roku, w wieku 78 lat. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick