Włodzimierz Sapiński

* 23.07.1925   + 28.06.1998
0

Włodzimierz Sapiński był długoletnim dyrektorem Kolejowego Szpitala Dziecięcego w Ostrowie Wielkopolskim. Urodził się 23 lipca 1925 roku w Sędziszowie, w rodzinie urzędnika pocztowego. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył szkołę powszechną i rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum w Tarnowie. Podczas okupacji  pracował jako robotnik, a jednocześnie uzupełniał swoje wykształcenie w ramach tajnego nauczania. Eksternistyczne świadectwo dojrzałości otrzymał w roku 1947 w Tarnowie. W tym samym roku podjął studia wyższe na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego. Po drugim roku przeniósł się do Warszawy, gdzie kontynuował edukację na Wydziale Pediatrycznym Akademii Medycznej. W roku 1952 Włodzimierz Sapiński uzyskał dyplom i pierwszy stopień specjalizacji z zakresu chorób dziecięcych. Początkowo pracował w Klinice Propedeutyki Pediatrii w Warszawie, a następnie w Klinice Chorób Dzieci w Gdańsku. W roku 1956 uzyskał drugi stopień specjalizacji w zakresie pediatrii. Rok później objął stanowisko dyrektora nowopowstającego Kolejowego Szpitala Dziecięcego w Ostrowie, organizując go od podstaw. Wyszkolił liczne zastępy specjalistów. ,,Szpitalikiem’’ kierował nieprzerwanie do roku 1973, kiedy to objął stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie. Po dwóch latach powierzono mu funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. W latach 1976-81 Włodzimierz Sapiński był lekarzem wojewódzkim w Kaliszu. Przez krótki okres prowadził w tym mieście poradnię leczenia przy pomocy akupunktury. Następnie pracował w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej  Akademii Medycznej w Łodzi. Tam w roku 1984  uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w roku 1990 otrzymał nominację profesorską. W swoim dorobku naukowym Włodzimierz Sapiński miał około 140 publikacji. Był pierwszym, który w roku 1965 opracował historię  szpitala w Ostrowie. Jako profesor nawiązał współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia. Był dyrektorem i głównym koordynatorem  Polskiego Programu CINDI (Zintegrowanej Profilaktyki  Chorób Niezakaźnych). Jego największą pozazawodową pasją była turystyka. W ramach oddziału PTTK w Ostrowie zorganizował Klub Turystyki Kajakowej ,,Pelikany’’. Przygotowywał i sam uczestniczył w licznych spływach, zarówno w najbliższych, jak i dalszych regionach Polski, a także poza jej granicami. W 1996 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. Włodzimierz Sapiński zmarł po długiej chorobie 28 czerwca 1998 roku, w wieku 73 lat. Pochowany został w Działoszynie koło Wielunia.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick